Mestadministratie voor intermediairs

Als intermediair moet u aantonen dat u de dierlijke mest op een verantwoorde manier heeft vervoerd en wat de herkomst en bestemming van meststoffen is.

Houd daarvoor per kalenderjaar een administratie bij met de volgende gegevens:

 • de hoeveelheid aan- en afgevoerde dierlijke mest, compost, zuiveringsslib en andere meststoffen
 • de datum van de aan- en afvoer
 • het bedrijf of de onderneming van herkomst en van bestemming
 • de leverancier en de afnemer van de meststoffen
 • de omvang van de verschillende opslagruimtes in m3 voor drijfmest en in m2 voor vaste mest
 • de aan- en de afvoer van meststoffen per opslagruimte
 • de hoeveelheden meststoffen die op het moment van de overdracht (aan of van een andere onderneming) van een opslagruimte voor meststoffen aanwezig zijn

Verwerkt of bewerkt u dierlijke mest op uw bedrijf? Houd dan ook de volgende gegevens bij:

 • de methode van bewerking of verwerking
 • de hoeveelheid bewerkte of verwerkte dierlijke meststoffen
 • de hoeveelheid, de aard en de samenstelling van de stoffen die u samen met de dierlijke meststoffen bewerkt of verwerkt
 • de hoeveelheid en de samenstelling van de eindproducten van de bewerking of verwerking

Bewaar bonnen, vervoersbewijzen, weegbrieven, analyserapporten, facturen en dergelijke minimaal 5 jaar. Wijzigingen moet u binnen 30 dagen na de datum van wijziging in uw administratie opnemen.

Administratie per opslag

Houd per geregistreerde opslag de hoeveelheden dierlijke mest, zuiveringsslib of compost en andere meststoffen bij. Gebruik hiervoor de H1-staat. Een ander hulpmiddel mag ook, zolang het dezelfde berekeningswijze gebruikt. Vermeld hierop de hoeveelheden mest in tonnen en de stikstof en fosfaat in kilogram.

De gegevens die u invult, neemt u over van het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM), het Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost (VZC), een analyseverslag van het laboratorium of de gegevens op het etiket of het begeleidende document. Zodra u deze gegevens ontvangt moet u ze binnen 24 uur opnemen in uw administratie.

Service menu right