Service menu right

Mestopslag registreren en overdragen

Als intermediair moet u uw opslagplaatsen laten registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U krijgt dan een identificatienummer dat u aanbrengt op de opslag. Een mestopslag kan maar bij een onderneming geregistreerd en in gebruik zijn.

U kunt uw mestopslag aan- en afmelden op mijn.rvo.nl. Ook wijzigt u daar de gegevens. Doe dit binnen 30 dagen na de wijziging.

Van intermediair naar intermediair

Als intermediair moet u bij de overdracht van een gevulde mestopslag naar een andere intermediair de inhoud hiervan verantwoorden. Dit doet u door alle aan- en afgevoerde dierlijke meststoffen in een geregistreerde silo te wegen, bemonsteren en bij te houden in de administratie. Gebruik hiervoor de H1-staat of een document dat hier op lijkt. Met de gegevens uit uw administratie bepaalt u de voorraad op het moment van overdracht van de silo. U kunt de H1-staat hieronder downloaden of telefonisch bij ons aanvragen.

Van intermediair naar landbouwbedrijf of tussen landbouwbedrijven

De Meststoffenwet ziet de overdracht van een gevulde mestopslag als overdracht van dierlijke meststoffen en daarmee als aan- en afvoer hiervan. In het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (artikel 68 en verder) staat hoe u de hoeveelheid dierlijke meststoffen bij aan- en afvoer moet bepalen. Bij een overdracht van een gevulde mestopslag moet u een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen opmaken. En u moet de mest (laten) wegen, bemonsteren en analyseren. Om dit te doen moet u de mestopslag bij de overdracht leeghalen.