Typegoedkeuring bemonsterings- en verpakkingsapparatuur drijfmest

Als intermediair mag u bij het vervoer van drijfmest alleen bemonstering- en verpakkingsapparatuur gebruiken die een typegoedkeuring heeft. Per 1 april 2015 zijn de prestatiekenmerken voor bemonsteringsapparatuur voor het vervoer van drijfmest gewijzigd.

Wageningen UR Livestock Research in Wageningen (A&F) verstrekt de verklaringen van typegoedkeuringen.

Verruiming bijlage

Per 1 april 2015 is bijlage E voor drijfmest op een onderdeel verruimd. Het is mogelijk om een drijfmestmonster samen te stellen met 5 tot maximaal 9 deelmonsters. Als u gebruik wil maken van deze mogelijkheid, moet wel een (beperkte) typegoedkeuring plaatsvinden om te toetsen of de vernieuwde bemonsteringsapparatuur voldoet aan het gestelde in de regelgeving.

Transportvoertuig

Vanaf 1 april 2015 is het toegestaan dat bij het vervoer van dierlijke mest door middel van een transportvoertuig het monster genomen wordt door evenredig verdeeld over de laadtijd minimaal 5 en maximaal 9 deelmonsters samen te voegen tot een totale hoeveelheid van minimaal 650 milliliter en maximaal 1000 milliliter. De deelmonsters worden afgetapt uit de vracht door middel van bemonsteringsapparatuur bij een vullingsgraad van vanaf 10% en voor 90% van de tank.

Apparatuur aanpassen

Bent u een fabrikant van apparaten voor bemonstering en verpakking en wilt u de bestaande apparatuur hierop aanpassen, neem dan contact op met de heer Paul Hoeksma van de WUR (Wageningen UR Livestock Research, afdeling Milieu). Bel (0317) 480 354 of mail naar Paul Hoeksma.

Service menu right