Administratie onafhankelijke monsternemende organisatie

Meer artikelen
Mestopslag bij een boerderij - Dierlijke mest vervoeren en bemonsteren

Vanaf 1 oktober 2017 mogen alleen geaccrediteerde én erkende onafhankelijke monsternemende organisaties dikke fractie bemonsteren. Accreditatie vraagt u aan bij de Raad voor Accreditatie, erkenning bij RVO.nl. Erkende onafhankelijke monsternemende organisaties maken wij op deze pagina bekend.

Lees meer over de nieuwe regeling van de meststoffenwet met regels over onafhankelijke monstername op onze pagina Onafhankelijke monstername.

Erkende onafhankelijke monsternemende organisaties

Voor het nemen van monsters van dikke fractie hebben wij de volgende onafhankelijke monsternemende organisaties erkend:

 • ROBA Laboratorium B.V.
  Florijn 4, 5751 PC Deurne
  T (0493) 326 030
  Erkend per 29-09-2017
   
 • DUMEA B.V.
  Industrieweg 16, 8131 VZ Wijhe
  T (0570) 524 017
  Erkend per 29-09-2017
   
 • Eurofins Agro
  Postbus 170, 6700 AD Wageningen
  T 088 876 1010
  Erkend per 17-07-2018

Administratie monsternemende organisatie

Voor, tijdens en na de bemonstering verzamelt de monsternemende organisatie gegevens en registreert deze. Alle gegevens worden tenminste 5 jaar gearchiveerd. De monsternemende organisatie houdt per vrachtbemonstering het volgende bij in de administratie:

Gegevens vrachtbemonstering

 • datum en tijdvak van de bemonstering;
 • relatienummer/KvK-nummer van de leverancier van de meststoffen (leverancier/producent);
 • naam of identificatienummer van de persoon die de bemonstering heeft uitgevoerd;
 • monsterverpakkingsnummer;
 • afwijkingen van de werkwijze zoals beschreven in het protocol APO6;
 • afwijkingen van de bemonsteringsstrategie van de monsternemende organisatie;
 • bijzonderheden die kunnen duiden op frauduleus handelen. Meld dit aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

En deze gegevens:

 • adres van de bedrijfslocatie waar het monster is genomen;
 • geschat volume van de vracht;
 • mestcode;
 • nummer van het vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM).

Service menu right