Voergegevens diervoederleverancier

Meer artikelen
Geiten in een stal - Voergegevens diervoederleverancier

Leveranciers van voer voor staldieren en rundvee aan landbouwbedrijven geven elk jaar gegevens aan ons door over het geleverde voer.

Dieren hebben voedsel nodig. Wat zij eten heeft invloed op de productie en de samenstelling van de mest. Ondernemers met een agrarisch bedrijf houden een administratie bij over de herkomst, de samenstelling en de bestemming van meststoffen. Zo maken zij inzichtelijk hoe ze omgaan met meststoffen. Gegevens over het geleverde voer houden zij ook bij. De voerleverancier geeft deze gegevens aan ons door. Gegevens over de samenstelling van het voer worden samen met andere gegevens gebruikt voor de berekening van de gebruiksnormen voor mest en de productie van mest op een bedrijf.

Voergegevens doorgeven

U geeft jaarlijks voor 1 februari de volgende gegevens aan ons door:

 • jaar van levering
 • naam, adres en relatienummer van de afnemer
 • hoeveelheden geleverd mengvoer per staldiersoort
 • hoeveelheden geleverd mengvoer per rundveesoort
 • hoeveelheden geleverd ruwvoer en enkelvoudig diervoer, stikstof en fosfaat

In welke categorie een dier thuishoort vindt u in het 'Overzicht staldieren, rundvee en overige graasdieren' onder aan deze pagina.

Wanneer

U bent verplicht voergegevens aan te leveren als u voer voor staldieren en rundvee levert aan landbouwbedrijven.

Buitenlandse voerleveranciers

Van buitenlandse voerleveranciers ontvangen wij ook graag voergegevens. Dit is echter niet verplicht. Worden er geen voergegevens ingediend, dan moet de leverancier bij voerleveringen een document afgeven aan de afnemer, met daarop de samenstelling van het voer. Dit document moet tijdens het vervoer aanwezig zijn.

Bedrijf registreren

Als voerleverancier moet u zich bij ons registreren als u:

 • voer levert aan landbouwbedrijven met staldieren
 • voer levert aan landbouwbedrijven met rundvee

In welke categorie een dier thuishoort vindt u in het Overzicht staldieren en rundvee en overige graasdieren. Hoe u zich registreert, leest u op de pagina Uw registratie bij ons. Heeft u zich al bij ons geregistreerd, maar nog niet als diervoederleverancier? Registreer u dan als leverancier voor staldieren en rundvee.

Uitzondering

Levert u alleen voer voor overige graasdieren of alleen aan een andere diervoederleverancier? Dan hoeft u zich niet te registreren. Als u een buitenlandse voerleverancier bent, dan kunt u zich laten registreren. Dit is niet verplicht. Registreert u zich niet, dan moet u uw afnemer bij elke levering een document overhandigen met de samenstelling van het voer. Dit document moet ook tijdens het vervoer aanwezig zijn.

Wijzigingen

Wijzigingen geeft u binnen 30 dagen na de wijziging aan ons door. Stopt u als diervoederleverancier, beëindig dan ook uw registratie bij ons.

Gegevens bijhouden

Als leverancier van voer voor staldieren en rundvee houdt u per kalenderjaar de volgende gegevens bij: 

 • de afnemer van het diervoer 
 • het relatienummer van de afnemer
 • het gewicht van het diervoer (in kilo's)
 • de hoeveelheid fosfaat en stikstof in het diervoer
 • de datum van levering
 • de resultaten van bemonsteringen en analyses
 • het drogestof- of vochtgehalte en het stikstof- en fosfaatgehalte in de drogestof die vermeld staan op het etiket of in het begeleidend document

Neem wijzigingen binnen 30 dagen na de veranderingsdatum op. Bewaar deze gegevens 5 jaar in uw eigen administratie.

Download:

Service menu right