Mestanalyse en laboratoria

Meer artikelen
Laboranten achter een computer - Mestanalyse en laboratoria

Voor het analyseren van dierlijke mest, zuiveringsslib, compost en andere meststoffen moeten laboratoria werken volgens strenge richtlijnen.

In de Meststoffenwet staan regels om het overmatig gebruik van meststoffen tegen te gaan. Het gebruik van te veel mest is schadelijk voor het milieu. Geaccrediteerde en erkende laboratoria bepalen de samenstelling van dierlijke mest. De laboratoria analyseren dierlijke mest, zuiveringsslib en compost en overige meststoffen.

Overige meststoffen analyseren

Voor het analyseren van andere meststoffen dan dierlijke mest, zuiveringsslib of compost gelden de volgende voorwaarden:

Analysegegevens indienen

U dient de analysegegevens elektronisch bij ons in. U verstuurt de gegevens over stikstof, fosfaat, drogestof en zware metalen met het bedrijfsmanagementsysteem.

Service menu right