Zuiveringsslib en compost analyseren

Meer artikelen
Laboranten achter een computer - Mestanalyse en laboratoria

Om zuiveringsslib en compost te analyseren op het stikstof-, fosfaat- en drogestofgehalte moet de Raad voor Accreditatie een laboratorium accrediteren.

De laboratoria moeten voldoen aan de NEN-EN-ISO/IEC 17025-norm. Bij ontvangst van het mestmonster zijn er een aantal aandachtspunten:

 • Controleer of de verpakking het monster niet verontreinigt of de samenstelling heeft beïnvloed.
 • Controleer of de producent een twaalfmaandsgemiddelde berekening wil.

Vanaf 1 april 2015 mag het laboratorium een monster niet in behandeling nemen als het monster niet aan de voorgeschreven hoeveelheid voldoet. Het monster mag niet worden gemengd in een mengmonster. Voor de bijbehorende vracht mest gelden dan de forfaitaire normen.

Analyse

 • Analyseer het monster binnen 5 werkdagen.
 • Doe de analyse volgens het protocol in bijlage Ia onderdeel A (of een vergelijkbare methode).
 • Geef de analyseresultaten van een uniek nummer van maximaal 12 posities.

Na analyse

 • Stuur de analyseresultaten met het unieke nummer (maximaal 12 cijfers) naar de producent en naar ons.
 • Doe dit binnen 10 werkdagen na de analyse of (bij een twaalfmaandsgemiddelde) binnen 10 werkdagen na afloop van een kalendermaand. Vermeld ook het vorige unieke nummer.
 • Bewaar een monster minstens 10 werkdagen na verwerking van de analyseresultaten.

Twaalfmaandsgemiddelde berekenen

Krijgt u in één maand één representatief monster aangeboden voor het twaalfmaandsgemiddelde, dan berekent u het twaalfmaandsgemiddelde op basis van dit monster. Levert een producent in een maand meerdere representatieve monsters voor het twaalfmaandsgemiddelde aan? Bereken dan eerst het gemiddelde van die maand. De uitkomst daarvan gebruikt u voor de berekening van het twaalfmaandsgemiddelde. De berekening van het twaalfmaandsgemiddelde van stikstof, fosfaat en drogestof vindt u in het document 'Protocol analyse zuiveringsslib en compost', onder aan deze pagina.

Maximale waarden

De maximale waarden voor zware metalen per kg drogestof (ds).

Compost

 • Cd (Cadmium): 1 mg/kg ds
 • Cr (Chroom): 50 mg/kg ds
 • Cu (Koper): 90 mg/kg ds
 • Hg (Kwik): 0,3 mg/kg ds
 • Ni (Nikkel): 20 mg/kg ds
 • Pb (Lood): 100 mg/kg ds
 • Zn (Zink): 290 mg/kg ds
 • As (Arseen): 15 mg/kg ds

Zuiveringsslib

 • Cd (Cadmium): 1,25 mg/kg ds
 • Cr (Chroom): 75 mg/kg ds
 • Cu (Koper): 75 mg/kg ds
 • Hg (Kwik): 0,75 mg/kg ds
 • Ni (Nikkel): 30 mg/kg ds
 • Pb (Lood): 100 mg/kg ds
 • Zn (Zink): 300 mg/kg ds
 • As (Arseen): 15 mg/kg ds

Download:

Service menu right