Veelgestelde vragen Mestverwerkingsplicht - algemeen

Meer artikelen

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn ingestuurde Driepartijenovereenkomst of VVO intrekken of wijzigen als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

U kunt een Driepartijenmestovereenkomst intrekken. Hiervoor moeten wel alle partijen ondertekenen. U kunt alleen overeenkomsten intrekken van het huidige jaar.

Wilt u het aantal kilogram binnen een bestaande overeenkomst wijzigen? Stuur dan een nieuwe overeenkomst in. Het aantal kilogram van de laatst ingestuurde overeenkomst is geldig. De eerder ingestuurde overeenkomst wordt automatisch ingetrokken. Het is niet meer nodig om zelf de eerder ingestuurde overeenkomst in te trekken.

Vanaf 2016 hanteren we een nieuwe werkwijze. Het is dan mogelijk om meerdere overeenkomsten tussen dezelfde partijen in te sturen. De hoeveelheid fosfaat in alle ingestuurde overeenkomsten wordt dan bij elkaar opgeteld. Eerder ingestuurde overeenkomsten worden niet meer automatisch ingetrokken. Wilt u het aantal kilogram in een overeenkomst verminderen? Trek dan de geregistreerde overeenkomst in. Stuur tijdig een nieuwe overeenkomst in met het aantal kilogram dat u afgesproken heeft.

Kan ik achteraf (na kalenderjaar) nog MVO’s of VVO’s afsluiten en insturen?

Voor driepartijen-MVO’s en -VVO’s geldt: Nee, u moet uw driepartijenovereenkomsten of VVO’s gedurende het kalenderjaar afsluiten en de gegevens daarvan insturen.

Voor rechtstreekse transporten naar de verwerker of rechtstreekse export (VDM geldt als MVO) geldt dat de gegevens van het VDM in verband met bemonstering, uiterlijk 30 werkdagen na transport worden ingestuurd. Het transport zelf moet uiterlijk in het kalenderjaar waarvoor de mestverwerkingsplicht geldt zijn uitgevoerd.

Als ik een VVO of driepartijenovereenkomst afsluit en de gegevens elektronisch instuur naar RVO.nl, moeten de andere partijen dan ook digitaal ondertekenen?

Ja, ook de andere partijen moeten ondertekenen. Wanneer u het formulier invult en u vult de e-mailadressen in van de andere partijen, dan krijgen zij van RVO.nl automatisch bericht dat er een formulier ter ondertekening klaar staat. Wanneer u geen e-mailadres invult van de andere partijen, moet u zelf contact met hen opnemen en hun er erop wijzen dat er een formulier ter ondertekening klaar staat onder hun eigen relatienummer.

Ik heb mijn bedrijf overgedragen. Kan de nieuwe eigenaar de afgesloten verwerkingsovereenkomsten en VVO's overnemen?

Mestverwerkingsovereenkomsten gaan niet automatisch mee over. Dit kunnen partijen onderling regelen en melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) door nieuwe overeenkomsten in te dienen en eventueel oude in te trekken. Als de overdragende partij mestverwerkingsruimte over heeft, kan hij een VVO sluiten met degene aan wie hij zijn bedrijf heeft overgedragen.

Moet ik de mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) bewaren in mijn administratie?

Ja, u bewaart de mestverwerkingsovereenkomsten (VDM met opmerkingscode 61 en 3 partijenovereenkomst) in uw administratie voor een periode van 5 jaar na afloop van het kalenderjaar.

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan mijn mestverwerkingsplicht voldoe?

Indien u niet voldoet aan uw mestverwerkingsplicht krijgt u een bestuurlijke boete van €11 per kilogram fosfaat.

Wanneer vul ik opmerkingscode 61 in op het VDM?

U gebruikt opmerkingscode 61 op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) als u dierlijke mest vanaf uw landbouwbedrijf afvoert in het kader van de mestverwerkingsplicht. Het gaat om de volgende situaties:

  • vervoer van dierlijke mest van uw landbouwbedrijf naar een verwerkingsinstallatie (bijvoorbeeld BMC Moerdijk);
  • vervoer van dierlijke mest van uw landbouwbedrijf naar de tussenopslag van de verwerker (die vervolgens de export verzorgt);
  • export van dierlijke mest van uw landbouwbedrijf rechtstreeks naar een buitenlandse afnemer (uitgevoerd door een verwerker).

U gebruikt opmerkingscode 61 niet als:

  • er geen sprake is van afvoer van dierlijke mest in het kader van de verwerkingsplicht;
  • mest wordt afgevoerd vanaf een intermediaire onderneming of verwerkende onderneming.
Transport dierlijke mest van - naar:VDM met opmerkingscode 61?
Landbouwer - verwerker (opslag)ja
Landbouwer - exportja
Landbouwer - intermediair (bewerker)nee
Verwerker (opslag) - exportnee
Intermediair - verwerkernee

 

Het VDM met opmerkingscode 61 geldt voor de hele vracht. Hoeft er maar een deel van de hoeveelheid in de vrachtwagen verplicht verwerkt te worden? Dan moet u toch opmerkingscode 61 vermelden. De hele hoeveelheid telt dan mee als afvoer in het kader van de mestverwerkingsplicht. De verwerker moet dan ook de gehele vracht (in kg fosfaat) verwerken.

Service menu right