Nieuwsoverzicht Mest

Meer artikelen
 • dijk met water

  Registratie waterkering in 2019

  11 januari 2019

  Heeft u een waterkering in gebruik waarop gras groeit voor landbouwactiviteiten? Dan geeft u dat dit jaar apart op in de Gecombineerde opgave. Lees op de informatiepagina Hoeveel mest uitrijden wat de...

 • Boerderij en omgeploegde akker - Stikstofdifferentiatie

  Stikstofdifferentiatie 2019

  4 januari 2019

  Wilt u in 2019 gebruikmaken van stikstofdifferentiatie? U kunt zich van 1 januari tot en met 15 mei 2019 aanmelden. Wat is stikstofdifferentiatie? Agrarisch ondernemers die de afgelopen 3 jaar hogere...

 • Tractor met mestinjecteur op weiland

  Derogatie 2019: aanvragen uiterlijk 31 januari

  4 januari 2019

  Wilt u in 2019 gebruikmaken van derogatie? U kunt van 1 januari tot uiterlijk 31 januari 2019 uw vergunning aanvragen. Voor derogatie in 2019 zijn er 2 nieuwe voorwaarden. Controleer of u aan de...

 • Kavels grond

  Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

  20 december 2018

  Heeft u grasland op klei- en veengrond? Vanaf 1 januari 2019 rijdt u drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib niet langer op de grond uit, maar in de grond. Dit noemen we emissiearm gebruik, maar is beter...

 • ©Kelle Schouten

  Start fosfaatbank uitgesteld

  31 oktober 2018

  De start van de fosfaatbank is uitgesteld. Het was de bedoeling dat de fosfaatbank op 1 november 2018 open zou gaan. Door wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is deze datum niet haalbaar...

 • Koeien_Regeling_fosfaatreductie

  Aanmelden vrijstelling fosfaatrechten zoogkoeienhouders

  24 oktober 2018

  Bent u zoogkoeienhouder en heeft u jongvee dat een kalf krijgt? Voor u is er een vrijstelling op het fosfaatrechtenstelsel. Hiermee heeft u geen fosfaatrechten meer nodig voor uw jongvee. Aanmelden kan...

 • Koeien in de wei

  Duidelijkheid over toetsing bezwaren fosfaat

  14 september 2018

  Vandaag heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de beantwoording van Kamervragen en een Kamerbrief duidelijkheid gegeven over de behandeling van de individuele disproportionele...

Pagina's

Service menu right