Nieuwsoverzicht Mest

Meer artikelen
 • Tractor met mestinjecteur op weiland

  Derogatievergunning 2018: aanvragen vanaf 6 juni

  4 juni 2018

  Vanaf 6 juni 2018 kunt u voor uw landbouwbedrijf een derogatievergunning aanvragen. Nederland heeft namelijk definitieve toestemming voor derogatie voor 2018 en 2019 gekregen van de Europese Commissie...

 • Transportband voor mesttransport - boer in een koeienstal

  Aanvullende gegevens mestbeleid 2017 al doorgegeven?

  23 januari 2018

  Jaarlijks vragen wij van een aantal agrarisch ondernemers en intermediairs aanvullende gegevens voor het mestbeleid. Heeft u hierover van ons een brief ontvangen, maar de gegevens nog niet aangeleverd? Doe...

 • Koeien in een weiland met molen op achtergrond

  Wijzigingen in het mestbeleid per 1 januari 2018

  15 januari 2018

  Het mestbeleid is voortdurend in beweging. Ook in 2018 zijn er een aantal wijzigingen Het gaat om: het 6 e actieprogramma de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en Fosfaatrechten. De belangrijkste...

 • Suikerbietenoogst

  Aanmelden stikstofdifferentiatie tot en met 15 mei

  2 januari 2018

  Wilt u gebruikmaken van stikstofdifferentiatie? Meldt u zich dan aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Heeft u de afgelopen 3 jaar hogere opbrengsten voor suikerbieten,...

 • Koeien in een weiland met molen op achtergrond

  Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij

  5 december 2017

  Was uw melkveefosfaatoverschot (MFO) in 2014 door bijzondere omstandigheden minimaal 5% lager? Had u in 2014 tijdelijk minder kilogrammen fosfaat met melkvee geproduceerd? Of had u meer grond in gebruik...

Service menu right