Mest - tabellen en normen

Meer artikelen
Bonnetje - mest - tabellen en normen

Voor het bemesten van landbouwgrond mag u maximumhoeveelheden dierlijke mest, stikstof en fosfaat gebruiken.

Er zijn tabellen die u nodig heeft om de gebruiksruimte voor dierlijke mest, stikstof of fosfaat te berekenen. U gebruikt ze ook voor forfaitaire normen voor het berekenen van de mestproductie, het omrekenen naar varkens- en pluimvee-eenheden en de uitrijdperioden.

Uitgebreide informatie vindt u op de pagina Tabellen en publicaties. De actuele tabellen staan hieronder. Tabellen van 2010 tot en met 2018 kunt u vinden in de bibliotheek.

Downloads:

Service menu right