Vanggewas na maïs

Meer artikelen
Tractor op akker - Vanggewas na maïs

Als u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond, moet u een vanggewas telen. Het zaaien van een vanggewas na maïs is bedoeld om uitspoeling van stikstof in het najaar en de winter te voorkomen.

Gewassen hebben stikstoffen en fosfaten nodig. Worden deze stoffen niet of niet voldoende door het gewas opgenomen dan komen ze in de bodem en het water terecht. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu als de uitspoeling te groot is. Om te voorkomen dat hierdoor te veel stikstof uitspoelt, zijn er regels voor maïsland op zand- en lössgrond.

Toegestane vanggewassen

Niet alle gewassen zijn geschikt als vanggewas na maïs.  De toegestane vanggewassen zijn:

  • bladkool
  • bladrammenas
  • gras
  • japanse haver
  • triticale
  • wintergerst
  • winterrogge
  • wintertarwe

Regels vanggewas

De regels voor het telen en vernietigen van een vanggewas zijn:

  • U moet het vanggewas direct na de oogst van maïs telen. Dit mag via onderzaai in de maïs of via zaaien na de oogst van de maïs.
  • U mag het vanggewas niet vernietigen voor 1 februari van het daaropvolgende jaar.

Wilt u weten of uw perceel onder zand- of lössgrond valt? Kijk dan op de Grondsoortenkaart Nederland.

Controle en handhaving

Als u na maïs geen vanggewas teelt, dan bent u in overtreding. Dit controleert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). U kunt dan een boete krijgen, maar ook een randvoorwaardenkorting.

Service menu right