Vanggewas na maïs

Meer artikelen
Tractor op akker - Vanggewas na maïs

U moet een vanggewas zaaien als u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond. Hiermee voorkomt u dat er teveel stikstof uitspoelt in de herfst en winter.

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Deze stoffen komen in de bodem en het water terecht als ze niet of onvoldoende door het gewas opgenomen worden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Om stikstofuitspoeling te voorkomen moet u direct na de oogst van maïs op zand- en lössgrond een vanggewas inzaaien.

Niet alle gewassen zijn geschikt als vanggewas na maïs. De toegestane gewassen zijn:

  • bladkool
  • bladrammenas
  • gras
  • japanse haver
  • triticale
  • wintergerst
  • winterrogge
  • wintertarwe

Wilt u weten of uw perceel op zand- of lössgrond ligt? Kijk dan op de Grondsoortenkaart Nederland.

Droogte 2018

Heeft u uw maïs geoogst voor 16 september 2018? Dan hoeft u dit jaar niet meteen aansluitend uw vanggewas in te zaaien op zand- en lössgrond. U mag tot met 17 september uw gewas inzaaien.

Regels vanggewas

Er zijn regels voor het telen en vernietigen van een vanggewas. U moet het vanggewas direct na de oogst van maïs zaaien. Door de droogte hoeft dat dit jaar niet direct. Zaaien mag via onderzaai in de maïs of via zaaien na de oogst van de maïs.

Het is belangrijk om de ruimte tussen de rijen maïs in te zaaien, zodat de wortels van het vanggewas de bodem kunnen doorwortelen. Goede landbouwpraktijk is het uitgangspunt.

U mag uw perceel niet meer bemesten nadat u de maïs geoogst heeft. U rijdt pas weer mest uit, nadat de uitrijdperiodes van het volgende kalenderjaar zijn ingegaan. U houdt zich dan aan de uitrijdregels voor grasland op zand- en lössgrond. Deze staan in tabel 12 - Uitrijdperioden op de pagina Tabellen en normen.

Tijdelijk grasland en grasland scheuren

Heeft u gras als vanggewas ingezaaid? Dan mag u dit vanggewas gebruiken als veevoer door beweiding. Of door winning van het gewas voor vervoedering aan dieren. Belangrijke voorwaarde is dat het gras doorgroeit en niet afsterft. Vanaf 1 februari 2019 zien wij het vanggewas als tijdelijk grasland. Het gewas moet dan wel voldoen aan de definitie van grasland. Dit is grond die voor ten minste 50% beteeld is met grasland en bestemd is als veevoer. U mag vanaf deze datum uw vanggewas scheuren of vernietigen als u dit wilt en aan de voorwaarden voldoet.

Controle en handhaving

Als u geen vanggewas teelt na uw maïsoogst, dan bent u in overtreding. U krijgt een boete en een randvoorwaardenkorting. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert dit.

Service menu right