Vanggewas na maïs

U zaait een vanggewas in als u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond. Op deze pagina leest u hoe en wanneer u dat doet en welke gewassen u hiervoor gebruikt.

Nieuw in 2019

Vanaf 2019 is er een verschil in de inzaaidatum voor vanggewassen die u direct na de oogst inzaait. Voor snijmaïs is dit uiterlijk 1 oktober, voor andere soorten maïs is dit uiterlijk 31 oktober.

Hoe vanggewas telen?

Hoe teelt u vanggewas na snijmaïs?

U mag op 3 manieren uw vanggewas na snijmaïs zaaien:

  • Door onderzaai: Het is belangrijk om de ruimte tussen de rijen maïs in te zaaien, zodat de wortels van het vanggewas de bodem kunnen doorwortelen. Goede landbouwpraktijk is het uitgangspunt. Hiervoor is geen uiterste oogstdatum.
  • Door direct nadat u de maïs geoogst heeft een vanggewas in te zaaien. U doet dat uiterlijk 1 oktober.
  • Door direct nadat u de maïs geoogst heeft een vanggewas als hoofdteelt voor het volgende jaar in te zaaien. U doet dat uiterlijk 31 oktober.

Hoe teelt u vanggewas na andere soorten maïs?

Teelt u op biologische wijze snijmaïs op uw land? Of teelt u suikermais, korrelmais, corn cob mix (CCM) of maïskolvensilage (MKS)? Dan mag u op dezelfde 3 manieren zaaien. Tot en met 1 oktober mag u alle vanggewassen zaaien. Vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober mag u alleen triticale, wintergerst, winterrogge, wintertarwe of spelt zaaien. 

Niet meer bemesten

Nadat u de maïs geoogst heeft, bemest u uw perceel niet meer. U rijdt pas weer mest nadat de uitrijdperiodes van het volgende kalenderjaar zijn ingegaan. U houdt zich dan aan de uitrijdregels voor grasland op zand- en lössgrond. Deze staan in tabel 12 - Uitrijdperioden op de pagina Tabellen en normen.

Vernietigen vanaf 1 februari

U vernietigt uw vanggewas niet voor 1 februari van het volgende kalenderjaar.

Welke vanggewassen?

Een vanggewas is een gewas dat goed stikstof uit de bodem kan opnemen. De gewassen die zijn toegestaan om te gebruiken als vanggewas staan hieronder. Ook ziet u welke vanggewassen geschikt zijn als hoofdteelt.

VanggewassenGewassen geschikt als hoofdteelt
bladkool 
bladrammenas 
gras 
japanse haver 
triticaletriticale
wintergerstwintergerst
winterroggewinterrogge
wintertarwewintertarwe
 spelt

Gras ingezaaid?

Heeft u gras als vanggewas ingezaaid? Dan mag u dit vanggewas gebruiken als veevoer door beweiding. Of door winning van het gewas voor vervoedering aan dieren. Belangrijke voorwaarde is dat het gras doorgroeit en niet afsterft. Vanaf 1 februari van het volgende kalenderjaar kunnen wij het vanggewas zien als tijdelijk grasland. Het gewas moet dan wel voldoen aan de definitie van grasland. Dit is grond die voor ten minste 50% beteeld is met grasland en bestemd is als veevoer. U geeft dit perceel ook op als grasland in de Gecombineerde opgave.

U mag vanaf 1 februari ook een ander gewas zaaien als hoofdteelt voor dat jaar. De regels voor grasland scheuren gelden dan niet. 

Waarom vanggewas na maïs?

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Deze stoffen komen in de bodem en het water terecht als het gewas ze niet genoeg opneemt. De maïsteelt heeft een groot risico voor uitspoeling, vooral op zand- en lössgrond. Er blijft veel stikstof in de bodem achter, wat nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Om stikstofuitspoeling te voorkomen moet u direct na de oogst van maïs op zand- en lössgrond een vanggewas inzaaien. In tegenstelling tot een groenbemester mag een vanggewas daarom niet bemest worden.

Wilt u weten of uw perceel op zand- of lössgrond ligt? Kijk dan op de Grondsoortenkaart Nederland.

Controle en handhaving

Als u geen vanggewas teelt na uw maïsoogst, dan bent u in overtreding. U krijgt een boete en een randvoorwaardenkorting. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert dit.

Service menu right