Controles verantwoorde groei melkveehouderij

Meer artikelen
Koeien in een stal - verantwoorde groei melkveehouderij

U bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de berekeningen waarmee u aan het einde van het jaar het melkveefosfaatoverschot vaststelt. Dit houdt u bij in uw eigen administratie.

Heeft u een melkveefosfaatoverschot? Dan toont u aan dat het overschot niet het maximale melkveefosfaatoverschot, dat is toegestaan volgens de AMvB grondgebondenheid, overschrijdt. U moet ook aantonen dat u dit overschot heeft laten verwerken. Het boetebedrag bij het niet of niet volledig laten verwerken van het overschot is € 11 per kilogram fosfaat. We voeren samen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) steekproeven en controles uit. Dit doen we door zogenoemde administratieve controles en bedrijfsbezoeken.

Service menu right