Veelgestelde vragen Verantwoorde groei melkveehouderij

Meer artikelen

Veelgestelde vragen

Welke dieren vallen onder melkvee?

  • Melk- en kalfkoeien: koeien die tenminste eenmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden, inclusief de koeien die zijn drooggezet en koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken (categorie 100).
  • Jongvee jonger dan één jaar: runderen jonger dan één jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot één jaar (categorie 101).
  • Jongvee van één jaar en ouder: runderen van één jaar en ouder, inclusief overig vleesvee, met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren (categorie 102).

Mag ik bij de berekening van het melkveefosfaatoverschot rekenen met de BEX?

Ja, bij de berekening van het melkveefosfaatoverschot mag u gebruik maken van de bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX).

Is bij de berekening van de melkveefosfaatreferentie 2013 ook rekening gehouden met de BEX?

Nee, de melkveefosfaatreferentie 2013 is berekend op basis van de forfaitaire excretienormen. Er wordt geen rekening gehouden met de bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX).

Service menu right