Vrijstelling AMvB grondgebondenheid 2016

Meer artikelen
Koeien in een stal - verantwoorde groei melkveehouderij

Met de vrijstelling Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grondgebondenheid mag u het gehele melkveefosfaatoverschot verwerken. U hoeft geen extra grond te verwerven of de fosfaatproductie van uw melkvee te beperken om aan de AMvB grondgebondenheid te voldoen.

Voorwaarden voor vrijstelling

U kunt gebruik maken van de vrijstelling AMvB grondgebondenheid wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft zich voor de vrijstelling aangemeld voor 1 februari 2016.
  • U heeft voor 1 februari 2016 bewijsstukken opgestuurd waarmee u aantoont dat u voor 30 maart 2015 financiële verplichtingen bent aangegaan om uw melkveefosfaatoverschot te laten verwerken.
  • U kunt na afloop van het kalenderjaar aantonen dat u het melkveefosfaatoverschot heeft laten verwerken door degene met wie u de financiële verplichtingen bent aangegaan. Aan de hand van de ingestuurde VVO’s, DPO’s en VDM’s met opmerkingscode 61 kunnen wij controleren of u aan de verplichtingen heeft voldaan. Als wij aanvullende informatie nodig hebben, vragen wij dit bij op.

Vrijstelling in 2016

Alle aanmeldingen voor de vrijstelling zijn gecontroleerd. De besluiten hierover zijn pas na 15 mei 2016 verstuurd. Hierdoor hebben bedrijven die niet aan alle voorwaarden van de vrijstelling voldoen geen extra grond in gebruik kunnen nemen. Daarom is er een algehele vrijstelling voor het jaar 2016 voor alle bedrijven die zich hebben aangemeld voor de vrijstelling. Dit houdt in dat deze bedrijven in het jaar 2016 geen verplichtingen van de AMvB grondgebondenheid hebben en toch 100% mogen verwerken.

Vanaf het jaar 2017 geldt deze vrijstelling niet meer voor de bedrijven die niet voldeden aan de voorwaarden. Deze bedrijven moeten mogelijk meer grond in gebruik nemen of de fosfaatproductie beperken.

Bewijsstukken

Met uw aanmelding heeft u bewijsstukken meegestuurd waaruit blijkt tot en met welk jaar u financiële verplichtingen bent aangegaan. U kunt de bewijsstukken digitaal met uw aanmelding naar ons toe sturen, of na de aanmelding per post.
Bewijsstukken kunnen bijvoorbeeld kopieën zijn van de relevante overeenkomst(en). De originele bewaart u in uw eigen administratie. Het kan gaan om contracten met een verwerker (VDM met code 61), bewerker (driepartijenovereenkomst) of landbouwer (vervangende verwerkingsovereenkomst).
Uit de overeenkomst moet blijken dat u voor 30 maart 2015 financiële verplichtingen bent aangegaan om uw gehele melkveefosfaatoverschot te laten verwerken. In de contracten moet duidelijk vermeld staan voor welke jaren u de financiële verplichtingen bent aangegaan.

Binnen 3 maanden na afloop van elk kalenderjaar moet u de bewijzen insturen waaruit blijkt dat u het gehele melkveefosfaatoverschot over het afgelopen kalenderjaar heeft laten verwerken door de partij waarmee u de financiële verplichting bent aangegaan. De eerste keer is dit dus na afloop van het jaar 2016. Wij moeten de stukken dan voor 1 april 2017 ontvangen hebben.

De financiële verplichting is aangegaan voordat de precieze omvang van het melkveefosfaatoverschot van de komende jaren bekend is. Uit de overeenkomst moet blijken dat deze betrekking heeft op het hele verwachte melkveefosfaatoverschot van het bedrijf.

Service menu right