Nieuws Mest

 • Vrachtwagens op een parkeerplaats - Handel en vervoer van overige meststoffen

  VDM alleen digitaal vanaf 1 april 2019

  5 maart 2019

  Vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) stuurt u vanaf 1 april 2019 alleen nog digitaal naar ons toe. Door een wijziging in de uitvoeringsregeling Meststoffenwet kunt u vanaf dan geen papieren VDM’s meer...

 • Andere gewascodes voor natuurlijk grasland

  28 februari 2019

  Als landbouwer geeft u uw percelen op in Mijn percelen. Heeft u percelen met natuurlijk grasland waarop u landbouwactiviteiten uitvoert, en primaire waterkeringen? De gewascode hiervoor is vervallen: 336...

 • Tractor met mestinjecteur op weiland

  Meer tijd voor bemestingsplan derogatie

  30 januari 2019

  De grond was de afgelopen weken regelmatig bevroren. Daardoor heeft u misschien geen grondbemonstering voor derogatie kunnen doen. U krijgt daarom de tijd tot en met 28 februari om het bemestingsplan op te...

 • dijk met water

  Registratie waterkering in 2019

  11 januari 2019

  Heeft u een waterkering in gebruik waarop gras groeit voor landbouwactiviteiten? Dan geeft u dat dit jaar apart op in de Gecombineerde opgave. Lees op de informatiepagina Hoeveel mest uitrijden wat de...

 • Boerderij en omgeploegde akker - Stikstofdifferentiatie

  Stikstofdifferentiatie 2019

  4 januari 2019

  Wilt u in 2019 gebruikmaken van stikstofdifferentiatie? U kunt zich van 1 januari tot en met 15 mei 2019 aanmelden. Wat is stikstofdifferentiatie? Agrarisch ondernemers die de afgelopen 3 jaar hogere...

 • Tractor met mestinjecteur op weiland

  Derogatie 2019: aanvragen uiterlijk 31 januari

  4 januari 2019

  Wilt u in 2019 gebruikmaken van derogatie? U kunt van 1 januari tot uiterlijk 31 januari 2019 uw vergunning aanvragen. Voor derogatie in 2019 zijn er 2 nieuwe voorwaarden. Controleer of u aan de...

 • Kavels grond

  Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

  20 december 2018

  Heeft u grasland op klei- en veengrond? Vanaf 1 januari 2019 rijdt u drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib niet langer op de grond uit, maar in de grond. Dit noemen we emissiearm gebruik, maar is beter...

 • ©Kelle Schouten

  Start fosfaatbank uitgesteld

  31 oktober 2018

  De start van de fosfaatbank is uitgesteld. Het was de bedoeling dat de fosfaatbank op 1 november 2018 open zou gaan. Door wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is deze datum niet haalbaar...

 • Koeien_Regeling_fosfaatreductie

  Aanmelden vrijstelling fosfaatrechten zoogkoeienhouders

  24 oktober 2018

  Bent u zoogkoeienhouder en heeft u jongvee dat een kalf krijgt? Voor u is er een vrijstelling op het fosfaatrechtenstelsel. Hiermee heeft u geen fosfaatrechten meer nodig voor uw jongvee. Aanmelden kan...

Pagina's

Service menu right