Service menu right

Vanggewas na maïs

U teelt een vanggewas nadat u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond. Vanaf 2019 zijn hier uiterlijke zaaidatums voor. Deze zijn ingevoerd om te zorgen dat het vanggewas tijd heeft om te groeien. Zo kan het genoeg stikstof uit de grond opnemen, die niet door de maïs gebruikt is. Voor snijmaïs zijn andere regels dan voor andere soorten maïs.

Hoe vanggewas zaaien

U mag op 3 manieren uw vanggewas na maïs zaaien:

  • Door onderzaai. Het is belangrijk om tussen de rijen maïs te telen, zodat de wortels van het vanggewas de bodem kunnen doorwortelen.
  • Door direct nadat u de maïs geoogst heeft een vanggewas in te zaaien.
  • Door na de oogst van snijmaïs wintergraan te telen dat u als hoofdteelt gebruikt in het volgende kalenderjaar.

In alle situaties is goede landbouwpraktijk het uitgangspunt.

Wanneer vanggewas uiterlijk zaaien

Er zijn verschillende uiterlijke datums om uw vanggewas te zaaien. De datum hangt af van het soort maïs dat u teelt en hoe u uw vanggewas teelt. In de tabellen hieronder leest u per maïssoort wanneer u uiterlijk het vanggewas teelt en welk vanggewas u mag zaaien.

Vanggewas na snijmaïs

Deze tabel gebruikt u als u snijmaïs teelt.

U teelt een vanggewas:door onderzaaidirect na de oogstals hoofdteelt       
Wanneer uiterlijk zaaien

1 oktober
(geen uiterste oogstdatum)

1 oktober31 oktober
Welk gewas zaaienBladkool
Bladrammenas
Gras
Japanse haver
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst
Bladkool
Bladrammenas
Gras
Japanse haver
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

Spelt
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

Vanggewas na andere soorten maïs

Deze tabel gebruikt u als u een van de volgende maïssoorten teelt: korrelmaïs, suikermaïs, Corn Cob Mix, Maïskolvensilage of biologisch geteelde (snij)maïs.

U teelt een vanggewas:door onderzaaidirect na de oogstdirect na de oogst
Wanneer uiterlijk zaaien1 oktober
(geen uiterste oogstdatum)
1 oktober31 oktober
Welk gewas zaaienBladkool
Bladrammenas
Gras
Japanse haver
Spelt
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst
Bladkool
Bladrammenas
Gras
Japanse haver
Spelt
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

Spelt
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

Mengsel als vanggewas

U mag een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas telen. Het mengsel bestaat dan wel voor ten minste twee derde uit een of meer vanggewassen uit de tabellen hierboven. Voorwaarde is dat het ingezaaide mengsel in het najaar tot ontwikkeling is gekomen.

Vanggewas aan ons doorgeven

Hoofdteelt na snijmaïs doorgeven

Als u een vanggewas na snijmaïs teelt na 1 oktober, maar uiterlijk 31 oktober, dan moet u dit volgend jaar als hoofdteelt gebruiken. Doorgeven dat dit vanggewas hoofdteelt wordt, kan uiterlijk 1 oktober. Lees meer op Hoofdteelt na snijmaïs.

Hoofdteelt na andere soorten maïs

Oogst u een van de andere soorten maïs na 1 oktober? En kunt u niet direct na de oogst een vanggewas zaaien? Dan kunt u het vanggewas als hoofdteelt voor het volgende kalenderjaar telen. U zaait het dan uiterlijk 31 oktober. Deze hoofdteelt geeft u ook uiterlijk 1 oktober aan ons door. Lees meer op Hoofdteelt na snijmaïs.

Volgteelt doorgeven

Net als in andere jaren geeft u uw vanggewas ook door in Gecombineerde opgave. U geeft uw vanggewas dan bij het maïsperceel op als volgteelt. Dit doet u voor alle vanggewassen die u zaait. Doorgeven kan uiterlijk 1 oktober. Dit doet u met de Gecombineerde opgave op mijn.rvo.nl.

Vanggewas vernietigen vanaf 1 februari

U laat uw vanggewas in ieder geval staan tot en met 31 januari. Het maakt niet uit of u het vanggewas als onderzaai of direct na de oogst heeft gezaaid. Vanaf 1 februari mag u het vernietigen. Heeft u gekozen voor een vanggewas als hoofdteelt, dan mag u het niet vernietigen. U oogst het dan later in het jaar als hoofdteelt. De wintergranen die u als hoofdteelt gebruikt, oogst u pas als de korrel deegrijp is. Oogsten als geheleplantsilage (GPS) kan dus, zolang de korrel maar deegrijp is.

Gras als vanggewas

Heeft u gras als vanggewas ingezaaid? Dan mag u dit vanggewas gebruiken als veevoer door beweiding of maaien om te vervoederen aan dieren. Als u hiervoor kiest, houdt u zich aan de regels van Grasland scheuren.

Als u het gras gebruikt als veevoer, zien wij dit vanaf 1 februari van het volgende kalenderjaar als tijdelijk grasland. Het gewas voldoet dan namelijk aan de definitie van grasland. Als u het gras onafgebroken laat staan van 15 april tot en met 15 oktober, dan rekent u met de stikstofgebruiksnorm voor tijdelijk grasland. De normen staan in tabel 2. Deze staat hieronder. U moet dan wel tijdelijk grasland met gewascode 266 doorgeven in de Gecombineerde opgave op mijn.rvo.nl.

U mag vanaf 1 februari ook een ander gewas zaaien als hoofdteelt voor dat jaar als u het vanggewas niet als grasland gebruikt, dus het gras niet als veevoer gebruikt. U hoeft zich dan niet aan de regels voor grasland scheuren te houden.

Waarom vanggewas na maïs?

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Deze stoffen komen in de bodem en het water terecht als het gewas ze niet genoeg opneemt. De maïsteelt op zand- en lössgrond heeft een groot risico voor uitspoeling, vooral voor stikstof. Er blijft veel stikstof in de bodem achter, wat nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Om stikstofuitspoeling te voorkomen moet u direct na de oogst van maïs op zand- en lössgrond een vanggewas telen. Vanaf 2019 zijn hier uiterlijke zaaidatums voor. Dit is ingevoerd om te voorkomen dat de maïs te laat geoogst wordt, waardoor het vanggewas niet genoeg ontwikkelt om de uitspoeling tegen te gaan.