Bedrijfsoverdracht | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Bedrijfsoverdracht

19-01-2021

Verandert het eigendom van uw bedrijf door bijvoorbeeld een overdracht of splitsing? Geef deze wijziging binnen 30 dagen aan ons door. Er zijn verschillende soorten bedrijfsoverdrachten met ieder eigen gevolgen en acties.

Ondernemers die zaken met ons doen en gegevens doorgeven registreren wij. Verandert het eigendom van het bedrijf? Dan moet een aantal dingen gebeuren in de registratie. Wat dit is hangt af van de soort verandering. Ook bij bedrijfsbeëindiging en overlijden van de bedrijfseigenaar zijn aanpassingen in de registratie nodig.

Soorten bedrijfsoverdrachten

Volledige bedrijfsoverdracht

Bij een volledige bedrijfsoverdracht draagt u uw hele bedrijf over aan een andere partij. Ook als de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt, is dat voor ons een hele bedrijfsoverdracht. Bijvoorbeeld, u verandert uw eenmansbedrijf in een maatschap. De opvolger van het bedrijf krijgt meestal een nieuw relatienummer van ons.

Worden bedrijf A en bedrijf B samengevoegd onder het KVK-nummer van bedrijf A? Dan is dit ook een volledige bedrijfsoverdracht.

Er zijn verschillende uitzonderingen. Meer informatie hierover leest u op de pagina Uw registratie bij RVO.nl

Hobbybedrijf
Bent u alleen nog hobbymatig bezig en houdt u nog dieren? Geef in deze situatie ook een bedrijfsoverdracht door. Vul bij de overnemende partij uw BSN in. Op die manier kunt u in de toekomst I&R-meldingen doorgeven. Om te bepalen of u een hobbybedrijf heeft kijkt u naar de Standaardopbrengst (SO). De SO-norm is een vastgesteld bedrag van een standaard opbrengst per hectare of per dier. Bij een SO lager dan € 3.000 kan het een hobbybedrijf zijn. Dit hangt ook af van de regelingen waar u aan meedoet.

Samenvoeging

Bij een samenvoeging worden 2 of meer aparte bedrijven samengevoegd tot een nieuw bedrijf. Worden bedrijf A en bedrijf B samengevoegd tot bedrijf C? Vul dan 2 keer een bedrijfsoverdracht in. Eén voor de overdracht van bedrijf A naar bedrijf C, en één voor de overdracht van bedrijf B naar bedrijf C. U krijgt een nieuw relatienummer als de rechtsvorm van het bedrijf en het KVK-nummer verandert. Vraag bij de Kamer van Koophandel of in uw situatie een nieuw KVK-nummer nodig is.

Splitsing

Stopt het bestaande bedrijf en gaat het verder als 2 of meer aparte bedrijven? Dan is het een splitsing. Meld voor de overdracht naar elk bedrijf een bedrijfsoverdracht. Doe dit samen met de overnemende partijen.

Blijft het bestaande bedrijf actief en draagt u een deel over? Dit is een afsplitsing. Vul een bedrijfsoverdracht in samen met de overnemende partij.

Houdt u na de (af)splitsing uw KVK-nummer en krijgt het nieuwe bedrijf een nieuw KVK-nummer? Dit werkt ook zo met het relatienummer. U houdt bij ons uw relatienummer en het (af)gesplitste bedrijf krijgt een nieuw relatienummer. Vervalt uw KVK-nummer en krijgen de nieuwe bedrijven een nieuw KVK-nummer? Dan krijgen de nieuwe bedrijven ook een nieuw relatienummer.

Bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging melden

Een volledige bedrijfsoverdracht, samenvoeging of splitsing geeft u door op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger of DigiD. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning of DigiD aan. Vul het formulier samen met de overnemende partij in.

Bij een bedrijfsbeëindiging stopt u met uw bedrijf en draagt u niets over aan een ander. Dit geldt ook als u in de afgelopen jaren uw bedrijf in gedeelten heeft overgedragen en nu alleen nog een hobbybedrijf heeft. Als u dat verkoopt aan een particulier, is het een bedrijfsbeëindiging en geen bedrijfsoverdracht. Ook een bedrijfsbeëindiging meldt u op mijn.rvo.nl.

Bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging melden

Aandachtspunten

Waarop moet u letten bij het invullen van het formulier? En welke zaken moet u apart regelen? U leest het op de pagina Aandachtspunten bij bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging.

Digitaal regelen niet mogelijk

Lukt het digitaal invullen van een formulier niet? Vraag dan telefonisch een formulier Melding overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf aan. Stuur het ingevulde formulier naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Antwoordnummer 3060
8000 WB Zwolle

Na uw melding

Voor het digitaal ondertekenen en insturen van een Bedrijfsoverdracht hebben alle partijen TAN-codes nodig. Na het versturen van het formulier krijgen alle partijen een ontvangstbevestiging via het opgegeven e-mailadres.

Heeft u de overdracht op papier aan ons doorgegeven? Dan krijgt u binnen 3 werkdagen nadat wij het formulier hebben ontvangen een ontvangstbevestiging.

Het formulier beoordelen en verwerken wij binnen 6 weken na ontvangst. Heeft u het bedrijf overgenomen? Dan kunt u de registraties die zijn overgezet, zien in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Het verwerken van fosfaatrechten, productierechten en natuursubsidies kan langer duren. Als deze registraties zijn overgezet, ziet u dat ook in Mijn dossier. U krijgt hierover ook een brief van ons.

Overdrachtsdatum

Bij een bedrijfsoverdracht moet u altijd een overdrachtsdatum invullen. Dit is de datum waarop de overnemende partij verantwoordelijk wordt voor het bedrijf. Hij mag dan bijvoorbeeld beslissingen nemen, contracten afsluiten, betaalt de rekeningen en draagt het risico. Is deze datum gelijk aan de overdrachtsdatum die de notaris in de akte vastlegt? Of aan de ingangsdatum die in de pacht- of huurovereenkomst staat? Vul dan deze datum in als overdrachtsdatum.

Gaat het om het oprichten van, toetreden tot of uittreden uit een maatschap? Vul dan de oprichtingsdatum, toetredingsdatum of uittredingsdatum in die in de maatschapsakte staat.

Eerder of later begonnen met het bedrijf

Begint u eerder of later met het bedrijf dan de datum die in de akte of overeenkomst staat? Vul dan de datum in waarop u verantwoordelijk wordt voor het bedrijf. Als wij daar om vragen moet u documenten kunnen laten zien waar deze datum in staat. Hieruit moet blijken vanaf welke datum u verantwoordelijk bent voor het bedrijf. Neemt u het bedrijf later over? Dan moet uit de documenten blijken tot welke datum de vorige eigenaar verantwoordelijk is voor het bedrijf.

Hieronder staan enkele voorbeelden om het duidelijk te maken:

Voorbeeld 1

U verkoopt uw hele bedrijf aan de buurman. Op 1 februari legt de notaris dit vast in een akte. Op dezelfde dag begint de buurman met het bedrijf. Vul dan 1 februari in op het overdrachtsformulier.

Voorbeeld 2

U verkoopt uw hele bedrijf aan de buurman. Al op 1 januari begint de buurman met het bedrijf. Op 1 februari legt de notaris de overdracht vast in een akte. Vul dan 1 januari in op het overdrachtsformulier.

Voorbeeld 3

U verkoopt uw hele bedrijf aan de buurman. Op 1 februari legt de notaris de overdracht vast in een akte. Op 1 maart begint de buurman met het bedrijf. Vul dan 1 maart in op het overdrachtsformulier.

Voorbeeld 4

Op 1 januari richten u en uw buurman een maatschap op. Deze akte ondertekenen jullie op 1 februari. In de akte staat dat de oprichtingsdatum 1 januari is. Vul 1 januari in op het overdrachtsformulier.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.