Aandachtspunten bij bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aandachtspunten bij bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging

09-10-2020

U wilt de overdracht, samenvoeging, splitsing of beëindiging van uw bedrijf doorgeven. Bekijk waarop u moet letten bij het invullen van het formulier. En lees welke zaken u apart moet regelen.

Aandachtspunten bij Bedrijfsoverdracht

Hieronder leest u waarop u moet letten bij het invullen van het formulier. Ook leest u welke zaken u op een andere manier moet regelen.

Zelf regelen

Met het formulier Bedrijfsoverdracht kunt u het volgende overdragen:

 • Derogatie
 • Productierechten
 • Melkveefosfaatreferentie
 • Fosfaatrechten
 • Dieren (UBN)
 • Percelen
 • Betalingsrechten
 • Natuursubsidie

Een aantal zaken moet u zelf regelen en gaan dus niet met het formulier Bedrijfsoverdracht naar de overnemende partij. Hieronder ziet u welke zaken dit zijn en waar u dit regelt.

Zelf regelen bij bedrijfsoverdracht
AanvragenRegelen op pagina
Onderzoek mineralenconcentraatOnderzoek mineralenconcentraat
Vrijstelling bovengronds uitrijdenVrijstelling bovengronds uitrijden
Vrijstelling zoogkoeienhouderijVrijstelling zoogkoeienhouderij
Mest waterverdund uitrijdenMest waterverdund uitrijden
MachtigingenInloggen en machtigen

Melden Bedrijfsoverdracht

 • Geef een bedrijfsoverdracht binnen 30 dagen na de overdrachtsdatum door.
 • Draagt u een deel van uw bedrijf over? Geef dan de verdeling van de registraties apart door.
 • Geef als overnemende partij uw nummer (KVK, BSN of relatienummer) door aan leveranciers, partners en afnemers van uw producten.
 • Registreer het rekeningnummer in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Dit is nodig voor uitbetaling van subsidies.
 • Is een bedrijf uitgeschreven bij KVK? Dan kunt u niet meer inloggen op mijn.rvo.nl. Om weer toegang te krijgen moet u het formulier Melding Machtiging Voor bedrijf uitgeschreven bij KVK invullen en opsturen. Dit formulier vindt u op mijn.rvo.nl.

Ondertekenen van het papieren formulier

 • Bij een ingeschreven KVK-bedrijf ondertekenen de personen die volgens het uittreksel van KVK bevoegd zijn. Bij een beperkte bevoegdheid ondertekenen alle deelnemers.
 • Bij een maatschap die niet staat ingeschreven bij KVK tekenen alle maten.
 • Stuur een verklaring van erfrecht mee bij overlijden van de overdragende partij. Hierin staat wie tekenbevoegd is. De tekenbevoegden ondertekenen het formulier.
 • Vul het formulier volledig in. Als een handtekening of bijlage mist duurt het verwerken van het formulier langer.

Mestbeleid

Draagt u uw hele bedrijf over aan een ander? U geeft dit door met een formulier Bedrijfsoverdracht. Hierop geeft u ook aan wat er met uw productierechten, fosfaatrechten, derogatie en melkveefosfaatreferentie moet gebeuren.

Productierechten

Draagt u het hele bedrijf met stallen over? Dan gaan uw productierechten ook mee over naar de overnemende partij. U kunt met een formulier Bedrijfsoverdracht niet een deel van uw bedrijf met productierechten overdragen. U geeft dan apart aan ons door dat u productierechten wilt overdragen. Productierechten mag u alleen houden als er minimaal een varkens- of pluimveestal op uw naam staat.

Lees meer op onze informatiepagina Handel met productierechten varkens en pluimvee.

Fosfaatrechten

Bij een overdracht worden fosfaatrechten met 20% afgeroomd. Dit is bij de overdracht van losse fosfaatrechten maar ook bij de overdracht van fosfaatrechten bij een bedrijfsoverdracht of splitsing.
Er wordt niet afgeroomd bij:

 • erfopvolging
 • overdracht aan een bloed- of aanverwant in de 1e, 2e of 3e graad
 • vorming van een man/vrouw-maatschap, man/vrouw-VOF of man/vrouw-CV (bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap)
 • overdracht naar het bedrijf waar de rechten eerder dat kalenderjaar vandaan kwamen

U kunt met een formulier Bedrijfsoverdracht niet een deel van uw bedrijf met fosfaatrechten overdragen. U geeft dan apart aan ons door dat u fosfaatrechten wilt overdragen.

De overnemende partij krijgt een factuur van € 100 voor de registratie van de fosfaatrechten (leges).

Heeft u zich met uw bedrijf aangemeld voor de vrijstelling zoogkoeienhouderij en draagt u uw bedrijf over? De vrijstelling dragen wij niet over. Wil de overnemende partij toch gebruik maken van de vrijstelling? Dan moet deze zich opnieuw aanmelden en zorgen dat hij aan de voorwaarden voldoet.

Lees meer op onze informatiepagina Fosfaatrechten melkvee.

Derogatie

Alleen bij een volledige bedrijfsoverdracht of samenvoeging is het mogelijk om derogatie over te dragen. Beide bedrijven moeten zich het hele jaar houden aan de voorwaarden voor derogatie.

Houd bij een bedrijfsoverdracht rekening met de gebruiksnormen voor het bedrijf, de mestvoorraden en de mestvervoersbewijzen. Na de bedrijfsoverdracht moet de overnemende partij zijn KVK-nummer of BSN invullen op de mestvervoersbewijzen.

De derogatie dragen wij voor het lopende jaar over. Vult u op het formulier een overdrachtsdatum in die in het volgende kalenderjaar ligt? Wij zetten de derogatie niet om voor het lopende jaar, maar alleen voor het volgende kalenderjaar.

Lees meer op onze informatiepagina Derogatie.


Melkveefosfaatreferentie

Is de overdracht naar een bloed- of aanverwant in de 1e, 2e of 3e graad? Dan is het mogelijk om de Melkveefosfaatreferentie (MFR) over te dragen. Bij erfopvolging kan de MFR ook overgedragen worden. In alle andere situaties komt de MFR te vervallen. Een natuurlijk persoon en een BV/ NV is geen bloed- of aanverwantschap. Bij een overdracht naar een BV/ NV komt de MFR te vervallen.

Lees meer op onze informatiepagina Verantwoorde groei melkvee.

Dierregistratie

Het Unieke Bedrijfsnummer (UBN) kunt u overdragen bij een bedrijfsoverdracht. Hierbij verandert het UBN niet en gaan de lusten en lasten mee over naar de overnemende partij. Deze gegevens zetten wij over:

 • alle dieren die op dat moment op het UBN geregistreerd staan
 • het abonnement op oormerken (alleen voor diersoort Rund)
 • de voorraad vrije oormerken

Houdt u een UBN met dezelfde diersoort als het UBN dat u overdraagt? Dan zetten wij deze gegevens niet over.

Machtigingen die bij de overdragende partij staan geregistreerd, zetten wij niet over. Wil de overnemende partij iemand machtigen of gemachtigde worden? Dan kunt u dit regelen op mijn.rvo.nl. Kies na inloggen voor Mijn dossier en daarna voor Machtigingen.

1 UBN

Op een locatie mag een houder maar 1 UBN hebben. Heeft u meer UBN's op dezelfde locatie? Of heeft de overnemende partij al een UBN op de over te nemen locatie? U of de overnemende partij moet kiezen voor 1 UBN. Draag de dieren over aan het overblijvende UBN. U kiest zelf welk UBN overblijft. Neem contact op met de Gezondheidsdienst voor Dieren voor vragen over de gezondheidsstatus(sen) op uw locatie.

Voor het overzetten van het UBN gebruiken wij overdrachtsdatum die u heeft ingevuld. Geeft u een overdrachtsdatum in het verleden door? Wij verwerken de overdracht van het UBN tot maximaal 35 dagen terug. Hierbij gaan wij uit van de ontvangstdatum van het formulier Bedrijfsoverdracht. Het verwerken tot 35 dagen terug heeft te maken met de regels voor I&R. Een wijziging moet u binnen een maand bij ons melden.

Lees meer op onze informatiepagina Identificatie en registratie dieren.

Percelen

Draagt u alle percelen over en geeft u digitaal de bedrijfsoverdracht door? De percelen registreren wij meteen bij de overnemende partij. Bij een gedeeltelijke overdracht moet u de percelen apart doorgeven via Mijn percelen op mijn.rvo.nl. De overnemende partij moet ook de percelen zelf registreren via Mijn percelen.

Lees meer op onze informatiepagina Percelen registreren.

Betalingsrechten

In het formulier Bedrijfsoverdracht geeft u aan wat er met uw betalingsrechten gebeurt. Bij een volledige bedrijfsoverdracht draagt u ook alle betalingsrechten over. In andere gevallen kunt u ervoor kiezen om uw betalingsrechten te houden. De rechten kunt u dan verkopen of verhuren, maar u kunt ze niet meer laten uitbetalen.

Op de pagina Bedrijfsoverdracht en GLB staat wat er gebeurt na de melding van uw bedrijfsoverdracht. U leest aan welke voorwaarden u moet voldoen en wat er met uw aanvraag voor GLB-subsidies gebeurt.

Natuursubsidie

Subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer (SNL-n en SNL-a) en kwaliteitsimpulsen natuur en landschap (SKNL) kunt u overdragen. Vul het aanvraagnummer van de subsidie in bij onderdeel 10 op het formulier Bedrijfsoverdracht. Of u daarna nog iets moet melden, hangt af van uw situatie. Hierover nemen wij contact met u op.

Wilt u een agrarische collectieve aanvraag (ANLb) overdragen? Meld dit bij uw gebiedscoördinator. Meer informatie leest u op de pagina Kwaliteitsimpuls natuur en Landschap (SKNL).

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.