Partners - EFMZV | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Partners - EFMZV

12-02-2020

Om aanspraak te kunnen maken op budgetten van de Europese structuur- en investeringsfondsen heeft de Rijksoverheid, samen met verschillende lokale en regionale partners, een Partnerschapsovereenkomst opgesteld.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Die overeenkomst is een strategiedocument, dat aangeeft hoe Nederland de middelen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en de andere Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) inzet.

  Partnerschapsovereenkomst

  De overeenkomst gaat in op belangrijke uitdagingen en de uitgangssituatie van Nederland. Het beschrijft de inzet van de ESI-fondsen op de volgende doelen:

  • Bevorderen van een innovatieve bedrijfsomgeving.
  • Realiseren van een milieuvriendelijke en hulpbronefficiënte economie.
  • verhogen van de arbeidsparticipatie en sociale insluiting (niet voor EFMZV).

  Ook gaat de Partnerschapsovereenkomst in op de synergie en samenhang tussen de ESI-fondsen onderling en met het Europese en nationale beleid. Daarnaast wordt onder meer toegelicht hoe Nederland voldoet aan een aantal verplichte Europese randvoorwaarden. Bijvoorbeeld gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, staatssteun en energie-efficiëntie.

  Eind augustus 2014 is de Partnerschapsovereenkomst Nederland door de Europese Commissie goedgekeurd.

  EFMZV-partners

  Behalve de Rijksoverheid en regionale overheden waren de volgende partners betrokken bij de strategiebepaling voor het EFMZV in de Partnerschapsovereenkomst:

  • Aktea, Europees netwerk voor vrouwen in de visserij
  • Regionale blueports (Noord-West Nederland, Lauwersoog, Urk, Zuid-West Nederland en Oosterschelde)
  • Coalitie Wadden natuurlijk
  • Combinatie van Beroepsvissers
  • Dierenbescherming
  • Ecorys
  • FARNET
  • Fisheries Local Action Group
  • Greenpeace
  • Sportvisserij Nederland, Noordzee RAC
  • Stichting De Noordzee
  • Stichting Vissenbescherming
  • Visfederatie
  • VisNed
  • Vissersbond
  • Waddenvereniging
  • Wereld Natuur Fonds

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.