Contingenten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Contingenten

10-06-2021

Heeft u als visser een vaartuig met één of meer contingenten? U kunt een contingent aanpassen, of een deel daarvan. Bijvoorbeeld omdat u het zelf niet wilt gebruiken. Producentenorganisaties (PO’s) en groepen kunnen groepscontingenten in gebruik geven aan een andere PO of groep.

Nederland heeft voor sommige visbestanden een vangstquotum. Dat is de maximale hoeveelheid vis van een visbestand die vissers mogen vangen. Het quotum van een aantal visbestanden is verdeeld in contingenten. Met een contingent mag u een bepaalde hoeveelheid van dit bestand vangen. Een contingent is gekoppeld aan een vaartuig.

Ondernemers

Bent u ondernemer en wilt u uw contingent aanpassen? Of wilt u dit verhuren aan een andere ondernemer? Geef aanpassingen van uw contingenten zo snel mogelijk door.

Een aanpassing van uw contingent heet een contingenttransactie. Die vraagt u aan op mijn.rvo.nl. Gebruik hiervoor het formulier Contingenttransacties. Er zijn 3 soorten transacties: reserveren, overdragen en overschrijven.

Reserveren

Heeft u een contingent, maar (tijdelijk) geen vaartuig waaraan u dit kunt koppelen? En wilt u dit niet overdragen? Dan kunt u uw contingent reserveren. U blijft dan contingenthouder. Het contingent hoort tijdelijk niet bij een vaartuig. Dit kan voor een vaste periode. Geef binnen die periode aan ons door voor welk vaartuig het gereserveerde contingent weer gaat gelden.

Overdragen

U wilt uw contingent overdragen aan een vaartuig van een andere ondernemer. Deze neemt uw contingent over. U bent dan niet meer de contingenthouder. U kunt ook een gereserveerd contingent overdragen.

Overschrijven

U wilt een contingent overschrijven naar een vaartuig dat ook van u is. Dit kan ook met een gereserveerd contingent.

Uw transactie direct regelen

Uw contingent verhuren

Wilt u uw contingent verhuren of in gebruik geven aan een andere ondernemer? En bent u lid van een PO of groep? U regelt de huur en verhuur van uw contingent via hen. U hoeft dit niet aan ons door te geven.

Bent u geen lid van een PO of groep? Geef dan voor 1 maart van het kalenderjaar uw wijzigingen aan ons door. U meldt het volgende:

 • Aan wie u uw contingent wilt verhuren.
 • De hoeveelheid van het contingent dat u wilt verhuren (in kilogrammen).
U stuurt deze gegevens in een e-mail naar vr@rvo.nl.

PO's en groepen

Als PO of groep beheert u groepscontingenten. Gebruikt u het groepscontingent dat u beheert niet helemaal? Dan kunt u een deel van het groepscontingent in gebruik geven aan een andere PO of groep. U regelt dit op mijn.rvo.nl. Gebruik hiervoor het formulier Groepscontingent of bijvangst makreel.

Inloggen met eHerkenning

Voor het in gebruik geven van een groepscontingent en bijvangst van makreel logt u in op mijn.rvo.nl met eHerkenning (niveau 2+). Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Uw wijziging direct regelen

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. Als we uw aanvraag goedkeuren, sturen we ook uw nieuwe contingentdocument(en) mee. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u de missende gegevens op te sturen.

Leges

Voor sommige contingenttransacties betaalt u administratiekosten. Dit noemen we leges. In het Legesbesluit Visserijdocumenten leest u voor welke wijzigingen u leges betaalt. En hoe hoog deze zijn. Na uw aanvraag sturen we een rekening.

Vissoorten en vangstgebieden

In de tabel hierna staan per gebied de vissoorten die onder een contingent vallen.

Vissoorten en vangstgebieden

VissoortVangstgebied
Blauwe wijting
 • Wateren van de Unie en internationale wateren van de ICES-deelgebieden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ICES-sectoren 8a, 8b, 8d, 8e, en de ICES-deelgebieden 12 en 14
Haring
 • Wateren van de Unie, wateren van de Faeröer, Noorse wateren en internationale wateren van de ICES-deelgebieden 1 en 2
 • Wateren van de Unie en Noorse wateren van ICES-deelgebied 4 ten noorden van 53° 30' NB
 • ICES-sectoren 4c en 7d
 • Wateren van de Unie en internationale wateren van de ICES-sectoren 5b, 6b en 6a-Noord
 • ICES-sectoren 6a-Zuid, 7b en 7c
 • ICES-sectoren 7g, 7h, 7j en 7k
Horsmakreel
 • Wateren van de Unie van de ICES-sectoren 2a en 4a
 • ICES-deelgebied 6, ICES-sectoren 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d en 8e
 • Wateren van de Unie en internationale wateren van ICES-sector 5b
 • Internationale wateren van de ICES-deelgebieden 12 en 14
 • Wateren van de Unie van de ICES-sectoren 4b, 4c en 7d
Kabeljauw
 • ICES-deelgebied 4
 • Wateren van de Unie van ICES-sector 2a
 • Het gedeelte van ICES-sector 3a dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort
Makreel
 • ICES-deelgebieden 6 en 7, ICES-sectoren 8a, 8b, 8d en 8e
 • Wateren van de Unie en internationale wateren van ICES-sector 5b
 • Internationale wateren van ICES-sector 2a en de ICES-deelgebieden 12 en 14
Schol
 • ICES-deelgebied 4
 • Wateren van de Unie van ICES-sector 2a
 • Het gedeelte van ICES-sector 3a dat niet tot het Skagerrak en het Kattegat behoort
Tong
 • Wateren van de Unie van ICES-sector 2a en ICES-deelgebied 4
Wijting
 • ICES-deelgebied 4
 • Wateren van de Unie van ICES-sector 2a
Grote zilversmelt
 • Wateren van de Unie en internationale wateren van de ICES-deelgebieden 5, 6 en 7

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.