Referentieprijzen aanlandcontingent | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Referentieprijzen aanlandcontingent

10-06-2021

Vangt u een vissoort die binnen de visserij die u beoefent onder de aanlandplicht valt? Dan bent u verplicht die vangst aan te landen. Meestal beschikt u in dat geval over vangstrechten, maar het kan gebeuren dat u toch gecontingenteerde soorten (bij)vangt, terwijl u geen vangstrecht (meer) heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als u geen contingent heeft of als u uw contingent of uw vangsthoeveelheid heeft volgevist.

Ook als u geen vangstrechten (meer) heeft, moeten wij deze vangsten in mindering brengen op het nationale quotum. Dat schrijft de Europese Unie namelijk voor. Daarom moet u voor die hoeveelheden aanlandcontingenten verwerven bij ons. Voor deze aanlandcontingenten hebben wij een deel van het nationale quotum gereserveerd.

Prijsbepaling aanlandcontingent

Voor het verstrekken van een aanlandcontingent is volgens het Legesbesluit visserijdocumenten een bedrag van € 132 verschuldigd. Het bedrag dat u voor het aanlandcontingent moet betalen, bedraagt 80% van de gemiddelde opbrengst van de desbetreffende vissoort in het betrokken kwartaal van het voorafgaande kalenderjaar. Het totale bedrag dat u moet betalen, bedraagt echter maximaal 90% van de gemiddelde opbrengst in het betrokken kwartaal van het vorige jaar vermenigvuldigd met de hoeveelheid vis die is vermeld in de akte van aanlanding. Dit betekent dat het bedrag dat u voor het verstrekken van een aanlandcontingent moet betalen wordt verlaagd wanneer de 90% grens wordt overschreden.

Bij het vaststellen van de percentages van 80% en 90% is rekening gehouden met het risico dat vangsten, in strijd met de aanlandplicht, worden teruggegooid en het risico dat gericht op de desbetreffende vissoorten wordt gevist. Aangenomen is dat de kosten om vangsten aan land te brengen ongeveer 6% van de marktprijs bedragen.

Hieronder vindt u de referentieprijzen voor de vissoorten waarvoor u aanlandcontingenten kunt aanvragen.

1e kwartaal 2021

Referentieprijzen januari tot en met maart 2021

VissoortReferentieprijs (€/kg) januari - maart 2021Prijs aanlandcontingent (€/kg)
Blauwe wijting€ 0,64€ 0,51
Grote zilversmelt€ 0,44€ 0,35
Haring€ 0,81€ 0,65
Heek€ 1,65€ 1,32
Horsmakreel€ 0,93€ 0,74
Kabeljauw€ 3,41€ 2,73
Kever€ 1,00€ 0,80
Koolvis€ 1,10€ 0,88
Makreel€ 0,96€ 0,77
Schelvis€ 1,23€ 0,98
Schol€ 2,11€ 1,69
Sprot€ 1,00€ 0,80
Tong€ 13,46€ 10,77
Wijting€ 1,10€ 0,88
Zeeduivel€ 4,75€ 3,80

2e kwartaal 2021

Referentieprijzen april tot en met juni 2021

VissoortReferentieprijs (€/kg) april - juni 2021Prijs aanlandcontingent (€/kg)
Blauwe wijting€ 0,67€ 0,54
Grote zilversmelt€ 0,94€ 0,75
Haring€ 0,78€ 0,62
Heek€ 0,96€ 0,77
Horsmakreel€ 0,74€ 0,59
Kabeljauw€ 3,20€ 2,56
Kever€ 0,89€ 0,71
Koolvis€ 1,33€ 1,06
Makreel€ 1,02€ 0,82
Schelvis€ 1,28€ 1,02
Schol€ 1,97€ 1,58
Sprot€ 2,66€ 2,13
Tong€ 10,94€ 8,75
Wijting€ 1,48€ 1,18
Zeeduivel€ 3,28€ 2,62

3e kwartaal 2021

Referentieprijzen juli tot en met september 2021

VissoortReferentieprijs (€/kg) juli - september 2021Prijs aanlandcontingent (€/kg)
Blauwe wijting€ 0,41€ 0,33
Grote zilversmelt€ 1,00€ 0,80
Haring€ 0,80€ 0,64
Heek€ 1,66€ 1,33
Horsmakreel€ 0,75€ 0,60
Kabeljauw€ 3,91€ 3,13
Kever€ 0,87€ 0,70
Koolvis€ 1,16€ 0,93
Makreel€ 1,18€ 0,94
Schelvis€ 0,87€ 0,70
Schol€ 2,24€ 1,79
Sprot€ 1,79€ 1,43
Tong€ 9,56€ 7,65
Wijting€ 1,30€ 1,04
Zeeduivel€ 3,77€ 3,02

4e kwartaal 2021

Referentieprijzen oktober tot en met december 2021

VissoortReferentieprijs (€/kg) oktober - december 2021Prijs aanlandcontingent (€/kg)
Blauwe wijting€ 0,53€ 0,42
Grote zilversmelt€ 0,40€ 0,32
Haring€ 0,64€ 0,51
Heek€ 2,07€ 1,66
Horsmakreel€ 0,85€ 0,68
Kabeljauw€ 2,89€ 2,31
Kever€ 0,21€ 0,17
Koolvis€ 1,52€ 1,22
Makreel€ 0,88€ 0,70
Schelvis€ 0,43€ 0,34
Schol€ 2,16€ 1,73
Sprot€ 0,60€ 0,48
Tong€ 8,09€ 6,47
Wijting€ 1,01€ 0,81
Zeeduivel€ 4,08€ 3,26

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.