Ontheffingen kust- en binnenwateren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ontheffingen kust- en binnenwateren

10-06-2021

Vissers op de kust- en binnenwateren hebben te maken met de Visserijwet. Beroepsvissers, onderzoeksbureaus, waterschappen en Sportvisserij Nederland kunnen bij ons een ontheffing visserij aanvragen. Met een ontheffing kunt u wel vissen.

Ontheffing binnenwateren

Bent u beroepsvisser en vist u op de binnenwateren? Dan kunt u bij ons een ontheffing voor vissen op het binnenwater aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u:

 • een speciaal vistuig wilt testen;
 • een water moet afvissen;
 • wilt vissen met aangepaste vistuigen in de gesloten periode aal.

Uw ontheffing direct regelen

U stuurt een topografische kaart mee met uw aanvraag. Hierop heeft u het viswater waar u gaat vissen duidelijk aangegeven.

Afvissen binnenwateren

U kunt een afvisontheffing aanvragen als u

 • in opdracht een water leegvist;
 • vissen verplaatst naar een water dichtbij. Bijvoorbeeld voor bouwwerkzaamheden.

U mag alleen een ontheffing aanvragen als u geregistreerd staat als beroepsvisser op de binnenwateren.
Deze ontheffing geldt niet tijdens de gesloten periode aalvangst van 1 september tot 1 december. Krijgt u opdracht om in deze periode af te vissen? Dan heeft u naast een ontheffing afvissen ook een ontheffing gesloten periode aal nodig. Kijk voor het aanvragen hiervan op deze pagina bij Ontheffing gesloten periode aal.

Aanvraag ontheffing afvissen

Stuur uw aanvraag naar vr@rvo.nl. In de aanvraag zet u:

 • uw bewijs registratie beroepsvisser op de binnenwateren;
 • waarom de afvissing nodig is;
 • welke vistuigen u voor het afvissen gebruikt en hoeveel;
 • waar u gaat afvissen;
 • naar welk water de vissen gaan;
 • voor wie u de afvissing uitvoert.

Ontheffing kust- en binnenwater

Alleen beroepsvissers mogen vissen met beroepsvistuigen.

Onderzoek en monitoring kust- en binnenwateren

Doet u wetenschappelijk onderzoek en monitoring in de kust- of binnenwateren? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Dit is een ontheffing voor maximaal één jaar. Bij onderzoek langer dan één jaar, vraagt u elk jaar een ontheffing aan. Deze organisaties kunnen de ontheffing onderzoek en monitoring aanvragen:

 • onderzoeksbureaus
 • waterschappen
 • Sportvisserij Nederland

Aanvraag ontheffing onderzoek en monitoring

Stuur uw aanvraag naar vr@rvo.nl. In de aanvraag zet u:

 • naam, adres en woonplaats;
 • gegevens van KVK;
 • wat u gaat onderzoeken;
 • de periode waarin het onderzoek gebeurt;
 • hoelang het onderzoek duurt;
 • welke vistuigen u bij het onderzoek gebruikt en hoeveel;
 • in welke wateren u onderzoek doet: kustwater, binnenwater of IJsselmeer;
 • op welke soorten u vist en of dit ook ondermaatse vis kan zijn;
 • of u gaat vissen in wateren in de gesloten tijd in verband met dioxines;
 • voorbeelden van onderzoeken die u al eerder heeft gedaan.

Gebruik aangepaste aalvistuigen in de gesloten periode

Vist u met aangepaste aalvistuigen op wolhandkrab en noordzeekrab? En doet u dit in de gesloten tijd voor aalvangst? Dan is hiervoor een speciale ontheffing. Netviswerk vraagt de ontheffing hiervoor bij ons aan. Beroepsvissers kunnen de ontheffing via Netviswerk gebruiken. Werkt u mee aan het projectplan van Netviswerk? Dan mag u in de gesloten tijd met aangepaste aalvistuigen vissen. Door aanpassingen aan het aalvistuig kan aal ontsnappen, maar krab niet. Schietfuiken, grote fuiken en aalkubben hebben onder andere deze aanpassingen:

 • een netwerk met mazen van minimaal 6 cm doorsnede;
 • of een ontsnappingspijp van minimaal 6 cm doorsnede.

Ontheffing onderzoek met aalvistuigen gesloten periode aalvangst

U mag niet vissen met aalvistuigen van 1 september tot 1 december. Doet u onderzoek met aalvistuigen in deze tijd? Of gaat u in deze periode afvissen? Dan heeft u hiervoor een extra ontheffing nodig. Deze ontheffing vraagt u aan naast de ontheffing onderzoek of ontheffing afvissen. Deze organisaties en personen mogen een ontheffing aanvragen:

 • onderzoeksbureaus
 • waterschappen
 • beroepsvissers die gaan afvissen
 • Sportvisserij Nederland

Aanvraag ontheffing gesloten periode aal

Stuur uw aanvraag naar vr@rvo.nl. In de aanvraag zet u:

 • naam, adres en woonplaats;
 • gegevens van KVK;
 • waarom het onderzoek in de gesloten tijd moet gebeuren;
 • wat het nut van het onderzoek is;
 • welke vistuigen u bij het onderzoek gebruikt en hoeveel;
 • hoelang het onderzoek duurt;
 • wat de locaties van het onderzoek zijn.

De locaties van het onderzoek geeft u aan in de tekst en op een kaartje.

Inhuren beroepsvissers voor onderzoek gesloten periode aal

Huurt u beroepsvissers in voor onderzoek tijdens de gesloten periode aalvangst? Dan stuurt u met de aanvraag de volgende gegevens van de beroepsvissers mee:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • KVK-nummer
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op onderdeel 45: Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier. De verklaring mag aan het begin van de onderzoeksperiode niet ouder zijn dan 2 jaar.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.