Registratie als beroepsvisser op de binnenwateren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Registratie als beroepsvisser op de binnenwateren

13-07-2021

Bent u visser en vist u voor uw beroep op de binnenwateren? Dan meldt u zich als beroepsvisser bij ons aan. Uw registratie vernieuwt u elke 4 jaar. Dit doet u met een assurance-rapport. Wilt u zich registreren als nieuwe beroepsvisser? Dan moet u aan andere voorwaarden voldoen.

Beroepsvisserij is commerciële visserij met beroepsvistuigen. Dat zijn alle vistuigen, behalve de hengel, de peur en het schepnet. Als u met een beroepsvistuig wilt vissen, laat u zich registreren als beroepsvisser.

Verlenging registratie als beroepsvisser

Om uw registratie te verlengen, stuurt u ons elke 4 jaar een assurance-rapport. Dit rapport is gemaakt door een accountant. Deze is geregistreerd bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Hij of zij moet een accountant-administratieconsulent of registeraccountant zijn. Is dat niet het geval? Dan accepteren wij de verklaring niet.

Op de website van de NBA ziet u of een accountant aan deze eisen voldoet. Er staat dan AA of RA achter de naam. U kunt ook contact opnemen met een accountantskantoor. Dan vindt het kantoor iemand die hieraan voldoet.

In het rapport staan verschillende onderdelen. Het moet duidelijk zijn dat het om een assurance-rapport gaat. Dit woord moet er dus in staan. We accepteren geen ander rapport. Ook staat erin dat u aan deze voorwaarden voldoet in het kalenderjaar voor de melding:

 • U heeft minstens 250 hectare viswater.
 • U heeft een inkomen van minstens € 8.500 bruto per jaar uit de visserij op dit viswater.

Minstens 250 hectare viswater

In het rapport staat dat u minstens 250 hectare viswater heeft. Het volgende telt mee:

 • viswater op de binnenwateren
 • viswater op het IJsselmeer
 • viswater op de kustwateren
 • heerlijke visrechten

Met uw visserijdocumenten laat u aan uw accountant zien dat u genoeg viswater heeft. Bijvoorbeeld uw huurovereenkomsten, schriftelijke toestemmingen en vergunningen. Heeft u documenten voor viswater op de binnenwateren? Dan moet de Kamer voor de Binnenvisserij deze goedkeuren. Heerlijke visrechten zijn vaak moeilijk te bewijzen. U laat deze zien met documenten. Uw bewijs moet in ieder geval overtuigend genoeg zijn.

Inkomen van minstens € 8.500

In het rapport staat dat u een inkomen van minstens € 8.500 bruto per jaar uit de visserij heeft. Met een inkomen uit de visserij bedoelen we het bruto-inkomen door:

 • de verkoop van zelf gevangen vis;
 • betalingen voor onderzoeken naar de visstand;
 • afgifte van schriftelijke toestemmingen voor het vissen aan een andere ondernemer;
 • afgifte van schriftelijke toestemmingen voor het beheer van de visstand aan een andere ondernemer.

Heeft u inkomsten door de verkoop van ingekochte vis? Dan zien wij dit niet als inkomsten uit de visserij. Dit telt dus niet mee voor het minimale inkomen.

U laat zien dat u een inkomen uit de visserij heeft met verkoopbonnen, rekeningafschriften of een fiscale jaarrekening.

Informatie opsturen

Stuur uw bewijzen naar uw accountant. U hoeft deze niet naar ons te sturen. Uw accountant beoordeelt of u een assurance-rapport krijgt. Als dat zo is, stuurt u het rapport naar vr@rvo.nl. U doet dit in ieder geval elke 4 jaar, maar u kunt ook eerder een nieuw rapport sturen. Bijvoorbeeld als u nog niet zeker weet of u in het 4e jaar aan de voorwaarden voldoet. Dan gaat uw nieuwe registratie als beroepsvisser eerder in.

U kunt ook samen met andere beroepsvissers een assurance-rapport opsturen. Dat kan als minimaal 10 vissers een aanmelding doen. Uw accountant doet een steekproef om te zien of de vissers aan de voorwaarden voldoen. Minimaal 25% van de vissers valt binnen deze steekproef.

Na uw melding

Uw registratie begint op het moment dat u de complete melding naar ons heeft gestuurd. Ook als de 4 jaar van de vorige registratie nog niet voorbij zijn. Uw vorige registratie vervalt.

Registratie als nieuwe beroepsvisser

Voor nieuwe beroepsvissers gelden andere regels. U kunt nog niet aan de voorwaarden voor de registratie voldoen. U heeft het jaar ervoor namelijk geen inkomen uit de visserij gehad. Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft minstens 250 hectare viswater.
 • U stuurt ons een bedrijfsplan. Hierin laat u zien dat u binnen 2 jaar minstens € 8.500 bruto per jaar gaat verdienen door visserij.
 • U heeft de afgelopen 2 jaar niet beroepsmatig gevist.

Minstens 250 hectare viswater

U moet minstens 250 hectare viswater hebben. Het volgende telt mee:

 • viswater op de binnenwateren
 • viswater op het IJsselmeer
 • viswater op de kustwateren
 • heerlijke visrechten

U laat zien dat u genoeg viswater heeft met uw visserijdocumenten. Bijvoorbeeld uw huurovereenkomsten, schriftelijke toestemmingen en vergunningen. Heeft u documenten voor viswater op de binnenwateren? Dan moet de Kamer voor de Binnenvisserij deze goedkeuren. Heerlijke visrechten zijn vaak moeilijk te bewijzen. U laat deze zien met documenten. Uw bewijs moet in ieder geval overtuigend genoeg zijn.

Informatie opsturen

Ook stuurt u ons een bedrijfsplan. Hier is geen format voor. U vertelt hoe u de volgende 2 jaar € 8.500 bruto-inkomen per jaar uit de visserij haalt. U geeft bijvoorbeeld een schatting van de vangsten die u op uw viswater gaat doen. En hoeveel u denkt hieraan te gaan verdienen.

U stuurt uw huurovereenkomsten of toestemmingen en uw bedrijfsplan naar vr@rvo.nl. U hoeft geen assurance-rapport te sturen. Keuren wij uw melding goed? Dan registreren wij u als beroepsvisser. Vanaf dan mag u 2 jaar vissen met beroepsvistuigen.

Na uw melding

Uw registratie begint op het moment dat u de complete melding naar ons heeft gestuurd. Binnen deze 2 jaar meldt u zich opnieuw aan. Dan gelden de voorwaarden voor geregistreerde beroepsvissers. U kunt ook eerder een assurance-rapport toesturen, dan gaat uw registratie als beroepsvisser voor 4 jaar eerder in.

Maximaal aantal vissers op het viswater

Staat uw bedrijf of coöperatie geregistreerd als beroepsvisser? En heeft u meerdere werknemers of leden? Dan mag er op hetzelfde moment gemiddeld maximaal één werknemer of lid per 83 hectare viswater vissen. U geeft aan ons door welke personen van uw bedrijf of coöperatie gaan vissen. U stuurt de namen in een e-mail naar vr@rvo.nl.

Wijziging doorgeven

Wilt u één of meerdere personen die gaan vissen wijzigen? Dat kunt u elk kwartaal doen. Geef uw wijzing uiterlijk door op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober voor het volgende kwartaal. U kunt de opgegeven personen niet aanpassen tijdens het kwartaal. Geef daarom uw wijziging op tijd aan ons door. Verandert er niets in uw situatie? Dan hoeft u ook niks door te geven.

U kunt ook voor een kwartaal een melding doen voor het hele jaar. Wilt u zeker weten dat u de juiste melding doet? Dan is het handig een keer per jaar uw werknemers op te geven.

Voorbeeld

U doet een melding op 1 februari. Dat betekent dat u een melding heeft gedaan voor het kwartaal vanaf 1 april. En dus niet voor het kwartaal dat op 1 januari is in gegaan.

Basislijst beroepsbinnenvissers

Ieder kwartaal publiceren wij een lijst van binnenvissers die zich volgens de voorwaarden hebben gemeld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.