Registraties visserij | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Registraties visserij

22-12-2020

Bent u beroepsvisser en vist u op zee of binnenwateren? Dan geeft u bepaalde registraties aan ons door. Deze gegevens gebruiken we om het leven in deze wateren te beschermen.

Sommige zaken regelt u voor vertrek. Bijvoorbeeld de registratie van uw vissersvaartuig. Ook heeft u soms volgapparatuur nodig. Na uw reis geeft u de gegevens van uw visreizen aan ons door.

Ontheffing en vergunning aanvragen

U heeft een ontheffing of vergunning nodig als u vis wilt vangen, vervoeren of verhandelen. Wilt u op de binnenwateren vissen? Voor beroepsvissers gelden extra voorwaarden. U leest hier meer over op de pagina Ontheffing en vergunning Visserijwet. Hier staat ook de nieuwste lijst van beroepsbinnenvissers. Voor sommige registraties, vergunningen en ontheffingen betaalt u administratiekosten.

Satellietvolgapparatuur registreren

Heeft u een vaartuig dat 12 meter of langer is? Dan heeft u aan boord meestal goedgekeurde satellietvolgapparatuur nodig. Deze apparatuur brengt in kaart welke visgebieden belangrijk zijn voor de visserij. Op de pagina Satellietvolgapparatuur registreren vindt u welke satellietvolgsystemen zijn goedgekeurd. Ook leest u daar hoe u de apparatuur registreert.

Vissersvaartuigen registreren

Zorg dat u uw vissersvaartuig eerst bij ons registreert voordat u het gebruikt. En dat het vaartuig aan de eisen voldoet. U vindt hier meer informatie over op de pagina Vissersvaartuigen registreren. Hier staan ook de nieuwste Gidsen van vissersvaartuigen. Dit zijn overzichten van geregistreerde vaartuigen.

E-lite logboek kleine vissersvaartuigen

Bent u kapitein van een vissersvaartuig dat kleiner is dan 12 meter? Houd de gegevens van uw visreizen bij. En geef deze aan ons door. Dit doet u met het digitale E-lite logboek. We gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het beheren van het quotum en visstanden. U vindt meer informatie op de pagina E-lite logboek kleine vissersvaartuigen. Daar staan ook alle voorwaarden voor het doorgeven van deze gegevens.

Eerste inkoop vis doorgeven

Koopt u aangelande vis direct van een vissersvaartuig? En heeft u een jaaromzet van minder dan € 200.000? Geef de ingekochte vis dan binnen 48 uur aan ons door. Hoe u dit doet en welke informatie u doorgeeft leest u op de pagina Eerste inkoop vis doorgeven.

Vangstopgave aal

Als u beroepsmatig op aal (paling) vist, geeft u elke week uw vangstopgave aan ons door. Ook als u even niet vist. Hoe en wanneer u dat doet, leest u op de pagina Vangstopgave aal. Wij geven de gegevens elk jaar door aan de Europese Commissie.

Contingenten

Als visser heeft u soms te maken met contingenten. Dit is een deel van het nationale vangstquotum. Gebruikt u uw contingent niet? Dan mag u dit overdragen aan een vaartuig van een andere ondernemer. U mag het contingent ook overschrijven naar een ander vaartuig dat u heeft. En u mag het reserveren. U blijft dan contingenthouder. Producentenorganisaties (PO's) en groepen beheren groepscontingenten. Zij kunnen deze in gebruik geven aan een andere PO of groep. U leest meer hierover op de pagina Contingenten.

Referentieprijzen aanlandcontingent

Sommige vissoorten vallen onder de aanlandplicht. Het kan gebeuren dat u deze soorten vangt en u hiervoor geen vangstrechten (meer) heeft. We halen deze vangsten af van het nationale quotum. U betaalt dan het aanlandcontingent. De kosten hiervan verschillen per vissoort. U vindt een overzicht van de prijzen op de pagina Referentieprijzen aanlandcontingent.

Erkende bedrijven meten en verzegelen vissersvaartuigen

Laat het motorvermogen van uw vissersvaartuig alleen door erkende bedrijven meten. Ook alleen deze bedrijven mogen uw motor (her)verzegelen. Op de pagina Erkende bedrijven voor meten en verzegelen vissersvaartuigen vindt u een overzicht van erkende bedrijven.

Merken voor vistuigen IJsselmeer vervangen

U heeft merken nodig voor uw vistuigen in het IJsselmeer. Deze merken zijn kleine buisjes met een uniek nummer. Elk type vistuig heeft een merk met eigen kleur. Zonder mag u niet vissen. Als de merken kwijt of onleesbaar zijn geworden, vraagt u vervangende merken bij ons aan. Hoe u dit doet, leest u op de pagina Merken voor vistuigen IJsselmeer vervangen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.