Service menu right

Referentieprijzen aanlandcontingent

20-07-2020

Vangt u een vissoort die binnen de visserij die u beoefent onder de aanlandplicht valt? Dan bent u verplicht die vangst aan te landen. Meestal beschikt u in dat geval over vangstrechten, maar het kan gebeuren dat u toch gecontingenteerde soorten (bij)vangt, terwijl u geen vangstrecht (meer) heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als u geen contingent heeft of als u uw contingent of uw vangsthoeveelheid heeft volgevist.

Ook als u geen vangstrechten (meer) heeft, moet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deze vangsten in mindering brengen op het nationale quotum. Dat schrijft de Europese Unie namelijk voor. Daarom moet u voor die hoeveelheden aanlandcontingenten verwerven bij ons. Voor deze aanlandcontingenten hebben wij een deel van het nationale quotum gereserveerd.

Prijsbepaling aanlandcontingent

Voor het verstrekken van een aanlandcontingent is volgens het Legesbesluit visserijdocumenten een bedrag van € 132 verschuldigd. Het bedrag dat u voor het aanlandcontingent moet betalen, bedraagt 80% van de gemiddelde opbrengst van de desbetreffende vissoort in het betrokken kwartaal van het voorafgaande kalenderjaar. Het totale bedrag dat u moet betalen, bedraagt echter maximaal 90% van de gemiddelde opbrengst in het betrokken kwartaal van het vorige jaar vermenigvuldigd met de hoeveelheid vis die is vermeld in de akte van aanlanding. Dit betekent dat het bedrag dat u voor het verstrekken van een aanlandcontingent moet betalen wordt verlaagd wanneer de 90% grens wordt overschreden.

Bij het vaststellen van de percentages van 80% en 90% is rekening gehouden met het risico dat vangsten, in strijd met de aanlandplicht, worden teruggegooid en het risico dat gericht op de desbetreffende vissoorten wordt gevist. Aangenomen is dat de kosten om vangsten aan land te brengen ongeveer 6% van de marktprijs bedragen.

Hieronder vindt u de referentieprijzen voor de vissoorten waarvoor u aanlandcontingenten kunt aanvragen.

2e kwartaal

Referentieprijzen april tot en met juni 2020

VissoortReferentieprijs (€/kg) april - juni 2020Prijs aanlandcontingent (€/kg)
Blauwe wijting€ 0,78€ 0,62
Grote zilversmelt€ 0,95€ 0,76
Haring€ 1,00€ 0,80
Heek€ 1,27€ 1,02
Horsmakreel€ 0,57€ 0,46
Kabeljauw€ 2,80€ 2,24
Kever€ 0,80€ 0,64
Koolvis€ 1,56€ 1,25
Makreel€ 1,07€ 0,86
Schelvis€ 1,78€ 1,42
Schol€ 2,40€ 1,92
Sprot€ 2,88€ 2,30
Tong€ 11,14€ 8,91
Wijting€ 1,25€ 1,00
Zeeduivel€ 4,25€ 3,40

3e kwartaal

Referentieprijzen juli tot en met september 2020

VissoortReferentieprijs (€/kg) juli - september 2020Prijs aanlandcontingent (€/kg)
Blauwe wijting€ 0,80€ 0,64
Grote zilversmelt€ 1,00€ 0,80
Haring€ 0,89€ 0,71
Heek€ 1,24€ 0,99
Horsmakreel€ 0,83€ 0,66
Kabeljauw€ 3,46€ 2,77
Kever€ 0,80€ 0,64
Koolvis€ 1,14€ 0,91
Makreel€ 1,07€ 0,86
Schelvis€ 1,68€ 1,34
Schol€ 2,50€ 2,00
Sprot€ 0,39€ 0,31
Tong€ 11,88€ 9,50
Wijting€ 1,48€ 1,18
Zeeduivel€ 4,31€ 3,45

4e kwartaal

Referentieprijzen oktober tot en met december 2020

VissoortReferentieprijs (€/kg) oktober - december 2020Prijs aanlandcontingent (€/kg)
Blauwe wijting€ 0,62€ 0,50
Grote zilversmelt€ 0,44€ 0,35
Haring€ 0,79€ 0,63
Heek€ 2,16€ 1,73
Horsmakreel€ 0,89€ 0,71
Kabeljauw€ 3,11€ 2,49
Kever€ 0,96€ 0,77
Koolvis€ 1,02€ 0,82
Makreel€ 1,01€ 0,81
Schelvis€ 1,47€ 1,18
Schol€ 2,55€ 2,04
Sprot€ 0,39€ 0,31
Tong€ 13,04€ 10,43
Wijting€ 1,14€ 0,91
Zeeduivel€ 5,67€ 4,54

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.