Service menu right

Subsidiespelregels EFMZV

Meer artikelen

Voor een subsidie gelden voorwaarden en verplichtingen. Dit noemen we subsidiespelregels.

Bij de aanvraag van een subsidie, maar ook tijdens en na de uitvoering van de subsidiabele activiteiten, moet u rekening houden met deze regels.

De Europese Unie en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bepalen de spelregels voor EFMZV-subsidies in verordeningen, wetten en richtlijnen.

U leest hier de algemene informatie die geldt voor alle EFMZV-subsidies. Specifieke informatie, voorwaarden en verplichtingen staan op onze website bij de subsidie waarvoor u de aanvraag wilt indienen.