Service menu right

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Meer artikelen

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is het nieuwe fonds voor het Europees beleid op het gebied van maritieme zaken en visserij voor 2014-2020.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Sinds 1 januari 2014 geldt in Europa een nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Een belangrijke verandering in dit beleid is de invoering van de aanlandplicht.

Met het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid dragen de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat bij aan een sterkere en duurzamere economie in de Europese Unie in 2020 (de EU 2020-Strategie).

Europees structuur- en investeringsfonds

Via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij stelt de EU geld beschikbaar voor uitvoering van het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) in de periode 2014-2020. Het EFMZV is 1 van de 5 Europese structuur- en investeringsfondsen die samen door middel van groei en banen het herstel in Europa willen aanzwengelen.

Doelstelling

Het EFMZV:

  • helpt vissers bij de overgang naar duurzame visserij;
  • ondersteunt kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economie;
  • financiert projecten voor meer nieuwe banen en een betere levenskwaliteit aan de Europese kusten;
  • vereenvoudigt de toegang tot financiering.

Lopende subsidies

De subsidies hieronder worden gefinancierd uit het EFMZV. Ze zijn open (geweest) of gaan nog open in 2019. Wilt u weten welke subsidies er waren vanaf 2015? Bekijk het overzicht van alle subsidies uit het EFMZV.

2019

Betrokken ministeries

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het operationeel programma EFMZV en het visserijbeleid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is verantwoordelijk voor het maritiem beleid.

Met een project meekijken

Wilt u een project bekijken? Hieronder ziet u een filmpje met een voorbeeld van een project met ondersteuning uit het EFMZV. Het bedrijf krijgt subsidie om het transportsysteem te verbeteren en te onderzoeken hoe de waterkwaliteit gegarandeerd kan worden.