Service menu right

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

28-10-2020

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is het fonds voor het Europees beleid op het gebied van maritieme zaken en visserij. Dit is voor de periode van 2014 tot en met 2020.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Sinds 1 januari 2014 is er in Europa een nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Een belangrijke verandering is de invoering van de aanlandplicht.

Met het nieuwe GVB dragen de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat bij aan een sterkere en duurzamere economie in de Europese Unie in 2020 (de EU 2020-Strategie).

Over het fonds

Via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij stelt de Europese Unie geld beschikbaar aan Nederland. Met dit geld voert Nederland het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) uit. Dit beleid is voor de periode 2014 tot en met 2020. Het EFMZV is 1 van de 5 Europese structuur- en investeringsfondsen. De fondsen willen met groei en banen het herstel in Europa aanzwengelen.

Operationeel Programma

Elk EU-land kan het fonds op zijn eigen manier invullen. Nederland heeft deze invulling vastgelegd in het Operationeel Programma.

Partners van het EFMZV

Ook heeft de Nederlandse overheid met verschillende partners een Partnerschapsovereenkomst gemaakt. In dit document staat hoe Nederland de middelen van het EFMZV en de andere fondsen gaat gebruiken.

Doel van het fonds

Het EFMZV:

  • helpt vissers bij de overgang naar duurzame visserij;
  • helpt kustgemeenschappen hun economie te verbreden;
  • financiert projecten voor meer nieuwe banen en een betere levenskwaliteit aan de Europese kusten;
  • maakt de toegang tot financiering makkelijker.

Betrokken ministeries

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het operationeel programma EFMZV en het visserijbeleid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is verantwoordelijk voor het maritiem beleid.

Subsidies

In 2020 is er meer dan € 18 miljoen beschikbaar voor EFMZV-subsidies. De subsidies hieronder worden gefinancierd uit het EFMZV. Ze zijn open (geweest) of gaan nog open in 2020. Wilt u weten welke subsidies er waren vanaf 2015? Bekijk het overzicht van alle subsidies uit het EFMZV.

Verwachte subsidies 2020

In dit overzicht ziet u wanneer u subsidies in 2020 kunt aanvragen. De minister heeft door het coronaviris opnieuw gekeken naar de subsidies voor 2020. Zo heeft zij budget vrijgemaakt voor de Subsidie stilliggen COVID-19 om de sector te helpen. Hierdoor zijn er subsidies verplaatst of gaan deze niet door. U leest meer over de wijzigingen in de Staatscourant van 14 mei 2020.

Verwachte subsidies 2020

SubsidieDoelWanneer aanvragen
Afzetbevordering visserij en aquacultuurSubsidie voor producenten- en brancheorganisaties of deelnemers in een samenwerkingsverband voor het doen van een afzetbevorderingsproject.2 november 2020 tot en met 15 januari 2021
Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserijSubsidie voor vissers, visserijorganisaties, ANBI’s, (semi-)overheden en samenwerkingsverbanden die wetenschappelijke kennis voor de visserij ontwikkelen en delen.2 november 2020 tot en met 15 januari 2021
Investeringssubsidie toegevoegde waarde visserijproductenSubsidie voor visserijondernemingen die investeren in machines voor hun vissersvaartuig. Hiermee verbeteren zij de toegevoegde waarde van hun producten.Deze subsidie vervalt.
Innovatieprojecten aquacultuurSubsidie voor projecten die innovaties in de aquacultuur stimuleren.Deze subsidie vervalt.

Spelregels voor subsidies

Wilt u subsidie aanvragen? Dan zijn er voorwaarden en verplichtingen. Er zijn algemene voorwaarden die gelden voor alle EFMZV-subsidies, bijvoorbeeld waar u subsidie voor krijgt en wat u bijhoudt in uw administratie. Verder zijn er specifieke voorwaarden voor de subsidies, deze voorwaarden leest u op de informatiepagina van die subsidie. 

Resultaten van het fonds

Hoeveel subsidie is er betaald?

Elk jaar worden er verschillende subsidies betaald aan aanvragers. U leest wie subsidie heeft gekregen in de Openbaarmaking EFMZV.

Met een project meekijken

Wilt u een project bekijken? Hieronder ziet u een filmpje met een voorbeeld van een project met ondersteuning uit het EFMZV. Het bedrijf krijgt subsidie om het transportsysteem te verbeteren en te onderzoeken hoe de waterkwaliteit gegarandeerd kan worden.

Wetten en regels

Nationale overheden en belanghebbenden moeten zich houden aan wetten en regels binnen het EFMZV. Zo kunnen zij financiering krijgen. Deze regels staan beschreven in een aantal verordeningen. Welke wetten en regels er zijn leest u op de pagina Regelgeving.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.