Openbaarmaking EFMZV-subsidies

Meer artikelen
Binnenhalen van een visnet

Vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) worden verschillende subsidies verstrekt. In 2015 is de uitvoering van het EFMZV gestart met de eerste subsidieopenstellingen.

De gegevens van Nederlandse projecten en investeringen die EU-subsidie ontvangen uit het EFMZV maken we in het kader van transparantie over subsidiegelden openbaar.

Goedgekeurde EFMZV-projecten

In de Openbaarmaking goedgekeurde EFMZV-projecten onder Download leest u wie vanuit de Europese Unie subsidie ontvangen en hoeveel. Deze gegevens vullen we minimaal 2 keer per jaar aan. In de openbaarmaking staat de datum van de laatste update. Als de subsidie is verstrekt aan een natuurlijk persoon, dan vermelden we uit privacyoverwegingen de naam van de begunstigde niet.

Meer informatie over hoe u de gegevens moet lezen en over de uitvoering van het EFMZV-programma, leest u in deze documenten:

Download:

Service menu right