Contingenten overdragen, overschrijven en reserveren

Meer artikelen
Contingenten overdragen overschrijven en reserveren

Als beroepsvisser heeft u te maken met contingenten. U kunt ze overdragen, reserveren of overschrijven naar een ander visvaartuig in uw vloot.

Een onderdeel van duurzame visserij is het in stand houden van de vissoort. Door bijvoorbeeld overbevissing, verdwijnen vissen of krijgen ze niet de kans om te volgroeien. De overheid moedigt duurzame visserij aan met regelgeving en het verstrekken van subsidies.

Een voorbeeld van regelgeving is het instellen van vangstquota. Het quotum voor een aantal vissoorten is opgedeeld in contingenten. Een contingent is een individueel stukje van het nationale quotum. Het contingentenstelsel ligt vast in de Uitvoeringsregeling zeevisserij.

Overdragen, overschrijven en reserveren

U kunt een contingent of een gedeelte ervan overdragen, overschrijven en reserveren. Een contingent is gekoppeld aan een vaartuig. Wijzigingen op de contingenten die u bezit, geeft u aan ons door.

Overdragen

Hierbij draagt u het contingent over aan een vaartuig van een andere ondernemer. U kunt ook gereserveerde contingenten overdragen.

Overschrijven

U schrijft het contingent over naar een vaartuig dat u zelf bezit. U kunt ook gereserveerde contingenten overschrijven.

Reserveren

Gebruikt u uw contingent niet, maar wilt u het niet overdragen? Dan reserveert u het. U blijft dan de contingenthouder. Het contingent is niet gekoppeld aan een vaartuig.

Vissoorten en vangstgebieden

Hieronder ziet u welke vissoorten er in welke gebieden onder een contingent vallen:

VissoortVangstgebied
Blauwe wijtingEU-wateren en internationale wateren van de ICES-gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII en XIV
Haring
 • EU-wateren en internationale wateren van de ICES-gebieden I en II
 • EU-wateren en Noorse wateren van ICES-gebied IV ten noorden van 53°30' NB
 • ICES-gebieden IVc en VIId
 • De EU-wateren van de ICES-gebieden Vb en VIb en de EG-wateren van ICES-gebied VIa-Noord ICES-gebieden VIa-Zuid en VIIB en c
 • ICES-gebieden VIIg,h,j,k
Horsmakreel
 • EU-wateren van de ICES-gebieden IVb, IVc en VIId
 • EU-wateren van ICES-gebieden IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIabde
 • EU- en internationale wateren van Vb Internationale wateren van XII en XIV
KabeljauwICES-gebied IV, de EU-wateren van ICES-gebied IIa en ICES-gebied IIIa tot aan het Skagerrak
Makreel
 • De ICES-gebieden IIIa en IV en de EU-wateren van de ICES-gebieden IIa, IIIb, IIIc en subdivisies 22-23
 • ICES-gebieden VI, VII en VIIIabde, de EU-wateren en internationale wateren van ICES-gebied Vb
 • Internationale wateren van de ICES-gebieden IIa, XII en XIV
ScholICES-gebied IV, de EU-wateren van ICES-gebied IIa en ICES-gebied IIIa tot aan het Skagerrak
TongEU-wateren van de ICES-gebieden IIa en IV
WijtingICES-gebied IV en de EU-wateren van ICES-gebied IIa
Grote zilversmeltEU-wateren en internationale wat Grote eren van de ICES-gebieden V, VI en VII

 

Service menu right