Erkende bedrijven voor meten en verzegelen vissersvaartuigen

Meer artikelen
Haven met vissersboot aan de kade

Bedrijven die het motorvermogen meten van vissersvaartuigen of motoren (her)verzegelen, mogen dit vanaf 1 juli 2016 alleen nog doen als ze door ons erkend zijn.

Reden voor het invoeren van deze erkenning is dat het niet mogelijk was om de bedrijven te laten accrediteren. Om de kwaliteit van de werkzaamheden toch te kunnen toetsen, is in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om deze bedrijven te gaan erkennen.

Erkende bedrijven

In onderstaand overzicht ziet u welke bedrijven vanaf 1 juli 2016 erkend zijn voor een periode van maximaal 3 jaar (tot 1 juli 2019).

Bedrijf

Activiteit

Informatie

MARIN te Wageningen

Vermogensmetingen en (her)verzegelingen

info@marin.nl

RDA Shiptech te Drachten

Vermogensmetingen en (her)verzegelingen

info@shiptech.nl

M+M Schlott te Borsfleth (DUI)

Vermogensmetingen en (her)verzegelingen

info@mmschlott.de

Doldrums te Rotterdam

(her) Verzegelingen

office@doldrumsbv.nl

JVS te Papendrecht

Vermogensmetingen

info@jvsbv.nl

Service menu right