Inkoopformulier voor eerste kopers van vis

Koopt u aangelande vis direct vanaf een vissersvaartuig in en heeft u een jaaromzet van minder dan € 200.000? Dan moet u vanaf 1 januari 2018 de gegevens van de ingekochte vis digitaal aan ons doorgeven. Het papieren verkoopdocument van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nemen wij niet meer in behandeling.

Vanuit het Europese visserijbeleid gelden regels voor de handel en verkoop van vis. Eén van deze regels is dat gevangen vis gevolgd en gecontroleerd kan worden. Lidstaten doen controles en vergelijken de vangstgegevens met de verkoopgegevens. Daarnaast gebruiken ze de gegevens voor quotamanagement en het beheer van visstanden.

Inkoopgegevens doorgeven

U geeft de gegevens van de ingekochte vis door met het inkoopformulier. Dit doet u binnen 48 uur na de eerste verhandeling of overdracht. Het gaat hierbij om vis die voor het eerst op de markt wordt aangeboden.

De ingekochte vis geeft u per vaartuig door. Koopt u op één dag meerdere vissoorten van hetzelfde vaartuig, dan geeft u dit in één inkoopformulier door. Voor vis die ingekocht is van verschillende vaartuigen, vult u dus meerdere inkoopformulieren in.

Gegevens corrigeren

U kunt achteraf zelf geen correcties meer doen. Als u denkt dat een correctie nodig is, dan kunt u dit mailen naar elite@nvwa.nl.

Papieren verkoopdocument

Als u de inkoopgegevens doorgeeft met het digitale inkoopformulier, dan hoeft u geen papieren in- of verkoopdocument meer in te vullen.  

Vragen over het digitale inkoopformulier?

Heeft u vragen over het invullen van het digitale inkoopformulier? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

RVO.nl kan geen vragen beantwoorden over de inhoud, voorwaarden en dergelijke. Neem daarvoor contact op met de NVWA. Dit kan telefonisch via de Meldkamer NVWA (0900 0388) of per e-mail.

Service menu right