Ontheffing en vergunning Visserijwet

Meer artikelen
Jonge vissers

Als beroepsvisser heeft u te maken met de Visserijwet. U vraagt bij ons ontheffingen en vergunningen aan.

Het is belangrijk dat vissoorten niet uitsterven. Vissen moeten de kans krijgen om te groeien. De Visserijwet regelt de bescherming en het behoud van vissoorten. Zo zijn er regels voor het vangen, vervoeren en verhandelen van vis. Ook zijn er regels over vangstgebieden.

De overheid geeft vergunningen en ontheffingen af. Beroepsvissers moeten hiervoor een aanvraag indienen.

Eisen aan beroepsvissers

Als u beroepsmatig met vistuigen wilt vissen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U haalt een minimuminkomen van € 8.500 uit de visserij.
  • U heeft visrechten op minimaal 250 hectare viswater.
  • Uit een accountantsverklaring (assurancerapport) moet blijken dat u aan de voorwaarden voldoet.
  • Het vissersvaartuig moet zijn ingeschreven in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV).

Basislijst beroepsbinnenvissers

Ieder kwartaal publiceren wij een lijst van binnenvissers die zich volgens de voorwaarden hebben gemeld. Deze Basislijst Beroepsvissers in de Binnenvisserij vindt u onder aan deze pagina.

Leges

Voor sommige registraties, vergunningen of ontheffingen betaalt u administratiekosten. Hoe hoog deze leges zijn, leest u in het Legesbesluit Visserijdocumenten

Download:

Service menu right