Vangstopgave aal

Als u beroepsmatig aal (paling) vangt met een vissersvaartuig, dan doet u wekelijks een vangstopgave. Wij verzamelen de gegevens die u indient en sturen deze elk jaar naar de Europese Commissie.

Een onderdeel van duurzame visserij is het in stand houden van de vissoort. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moedigt duurzame visserij aan door subsidies en regels, bijvoorbeeld door het instellen van vangstquota om overbevissing te voorkomen en te zorgen voor een evenwichtige watercultuur.

Beroepsvissers die op aal vissen hebben daarom te maken met de vangstopgave die zij wekelijks moeten doen.

Wekelijkse vangstopgave

De vangstopgave moet u iedere week indienen.

  • U geeft aan waar u die week heeft gevist en hoeveel kilo aal u heeft gevangen.
  • U geeft voor een week maximaal 5 vangstgebieden op.
  • Alle vangsten in een vangstgebied telt u bij elkaar op.

Doe de opgave ook als u maar een of meerdere dagen gevist hebt of als u niets heeft gevangen. Geef in het laatste geval bij het betreffende vanggebied aan dat u 0 kilo heeft gevangen.

Opgave uiterlijk dinsdag

De vangstopgave moet uiterlijk de dinsdag in de daaropvolgende week bij ons binnen zijn. Vangst in week 1 moet u dan opgeven op de dinsdag in week 2, dit kan tot middernacht. Bent u te laat, neem dan telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief). Het kan zijn dat u een sanctie opgelegd krijgt.

Vangstopgave aanpassen

Wilt u uw (voorlopige) vangstopgave aanpassen? Dat kan een week nadat u uw (voorlopige) opgave had ingediend. U moet dan wel de (vangst)gegevens voor alle vangstgebieden van die week opnieuw invoeren, dus voor álle vangstgebieden de bijbehorende kilogrammen.

Tijdelijk niet vissen

Gaat u een bepaalde periode niet vissen? Dan geeft u dat vooraf aan in de opgave. Selecteer de weken waarin u niet vist en geef aan dat u dan niet actief bent.

Service menu right