Service menu right

Vangstopgave aal

06-11-2020, 09:18

Als u beroepsmatig aal (paling) vangt op de binnenwateren, dan doet u wekelijks een vangstopgave. Wij verzamelen de gegevens die u indient en sturen deze elk jaar naar de Europese Commissie.

Een onderdeel van duurzame visserij is het in stand houden van de vissoort. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moedigt duurzame visserij aan door subsidies en regels, bijvoorbeeld door het instellen van maximaal in te zetten vistuigen of vangstquota om overbevissing te voorkomen en te zorgen voor een evenwichtige watercultuur.

We hebben vangstgebieden bepaald voor het versturen van uw vangst- en inspanningsregistratie aalvisserij. De vangstgebieden bestaan uit VBC-gebieden en kustwateren. Zie voor de VBC-gebieden het Overzicht gebieden VisstandBeheerCommissie in Nederland. VBC staat voor VisstandBeheerCommissie.

Wekelijkse vangstopgave

U doet de vangstopgave op mijn.rvo.nl. Daarvoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Uw vangstopgave direct indienen

Voor de opgave geldt het volgende:

  • U geeft aan waar u die week heeft gevist en hoeveel kilo aal u heeft gevangen.
  • U geeft voor een week maximaal 5 vangstgebieden op.
  • Alle vangsten in een vangstgebied telt u bij elkaar op.

Doe de opgave ook als u maar een of meerdere dagen gevist hebt of als u niets heeft gevangen. Geef in het laatste geval bij het betreffende vanggebied aan dat u 0 kilo heeft gevangen.

Opgave uiterlijk dinsdag

De vangstopgave moet uiterlijk de dinsdag in de daaropvolgende week bij ons binnen zijn. Vangst in week 1 moet u dan opgeven op de dinsdag in week 2, dit kan tot middernacht. Bent u te laat, neem dan telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief). Het kan zijn dat u een sanctie opgelegd krijgt.

Uw coöperatie of vereniging machtigen

U kunt een coöperatie of een vereniging machtigen om deze opgave elektronisch voor u te doen. Op mijn.rvo.nl kunt u dit digitaal regelen, via Mijn dossier. U kunt alleen iemand machtigen als deze persoon ook bij ons geregistreerd staat.
Meer informatie over machtigen leest u op mijn.rvo.nl op de pagina Inloggen en machtigen

Vangstopgave aanpassen

Wilt u uw (voorlopige) vangstopgave aanpassen? Dat kan een week nadat u uw (voorlopige) opgave had ingediend. U moet dan wel de (vangst)gegevens voor alle vangstgebieden van die week opnieuw invoeren, dus voor álle vangstgebieden de bijbehorende kilogrammen.

Uw vangstopgave direct aanpassen

Tijdelijk niet vissen

Gaat u een bepaalde periode niet vissen? Dan geeft u dat vooraf aan in de opgave. Selecteer de weken waarin u niet vist en geef aan dat u dan niet actief bent.

Periode niet vissen direct doorgeven

Vangstopgave zeegebied, kustwateren en/of Visserijzone

Vangt u beroepsmatig aal (paling) in het zeegebied, de kustwateren en/of de Visserijzone? En doet u dit met een vissersvaartuig kleiner dan 12 meter? Dan doet u uw vangstopgave via E-lite logboek kleine vissersvaartuigen.

Vangt u beroepsmatig aal (paling) in het zeegebied, de kustwateren en/of de Visserijzone? En doet u dit met een vissersvaartuig groter dan 12 meter? Dan doet u uw vangstopgave via e-logboek visvaartuigen (ERS). Lees meer over e-logboek visvaartuigen op de website van de NVWA.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.