Vissersvaartuigen registreren

Meer artikelen
Vissersvaartuigen op zee

U wilt een vissersvaartuig gebruiken voor beroepsmatige visserij. Dan schrijft u het vaartuig in in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV).

Een onderdeel van duurzame visserij is het in stand houden van de vissoort. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moedigt duurzame visserij aan door subsidies en regels. Een van de regels is dat vissersvaartuigen die worden gebruikt voor de beroepsvisserij, worden geregistreerd. Deze registratie gebeurt in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV).

Eisen vissersvaartuigen

Wilt u een vissersvaartuig gebruiken voor beroepsmatige visserij? Dat mag als u aan deze eisen voldoet:

  • Uw vaartuig staat ingeschreven in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV).
  • Is uw vaartuig in totaal 12 meter of langer, dan moet het goedgekeurde satellietvolgapparatuur (Vessel Monitoring System of Iridium/CLS VMS) aan boord hebben.

Eisen bij nieuwe inschrijvingen

Voor nieuwe inschrijvingen gelden deze eisen:

  • Vaartuigen vanaf 12 meter geven de logboeken elektronisch weer. Lees meer over het e-logboek visvaartuigen (ERS) op de website van de NVWA.
  • Vaartuigen vanaf 15 meter hebben een automatisch identificatiesysteem (AIS) aan boord. Deze is aangemeld bij het Agentschap Telecom.

Wijziging in registratie

Geef een wijziging of opheffing van een registratie aan ons door.

Overzicht geregistreerde vaartuigen

We publiceren elke maand een overzicht van geregistreerde vissersvaartuigen. De laatste versie vindt u hieronder. Wilt u graag een overzicht bekijken van een andere maand? Alle overzichten staan in de bibliotheek.

Download:

Service menu right