Webservices

Webservices

Ondernemers die dieren houden, mest vervoeren, mest exporteren of gewaspercelen gebruiken, leveren gegevens aan RVO.nl. Zowel ondernemer als RVO.nl slaat deze gegevens op in systemen. Met de zogenoemde webservices wisselen ze die data automatisch met elkaar uit.

Bent u softwareleverancier en ontwikkelt u software die rechtstreeks gegevens uitwisselt vanuit het bedrijfsmanagementsysteem met het systeem van RVO.nl? Dan vindt u op mijn.rvo.nl informatie over de volgende webservices.

Analyseresultaten zuiveringsslib en compost

Producenten van zuiveringsslib en compost laten monsters nemen van hun product. Ze sturen deze naar het laboratorium voor analyse. Het laboratorium dient de analyseresultaten vervolgens met een webservice in bij RVO.nl. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over stikstoffen, fosfaten en zware metalen.

Transportgegevens

Ook transportgegevens over zuiveringsslib en compost en dierlijke mest dienen de ondernemers rechtstreeks in met een webservice.

Identificatie en registratie van dieren (I&R)

Dierhouders houden gegevens over hun dieren bij in de I&R-registratie. Het gaat om gegevens als geboorte, afvoer, aanvoer, etcetera. Met een webservice dienen zij de gegevens rechtstreeks in vanuit hun bedrijfsmanagementsysteem. Bij I&R gaat het om runderen, schapenĀ en geiten en varkens.

Centrale databank dieren

Hondenfokkerijen zijn verplicht de pups binnen 7 weken na hun geboorte te chippen. Daarnaast moeten ze de gegevens 8 weken na hun geboorte doorgeven aan een databank. Dat kan rechtstreeks met een webservice.

e-CertNL mest

Exporteurs geven voor de export van dierlijke mest gegevens door over het product, het transport en de bestemming. Zij doen daarvoor exportmeldingen en vragen exportdocumenten en -inspecties aan. Met webservice e-CertNL dienen zij de gegevens rechtstreeks in vanuit het bedrijfsmanagementsysteem.

Voergegevens

Voerleveranciers voor staldieren en rundvee leveren gegevens aan over het afgeleverde voer. Ook dat kan met webservice Voergegevens.

Geo-webservices

Agrarisch ondernemers houden gegevens bij over het gebruik, de ligging en de oppervlakte van percelen. Dit doen zij in hun bedrijfsmanagementsysteem (BMS) en via de internetapplicatie van RVO.nl. Door een Geo-webservice te gebruiken worden de gegevens rechtstreeks uitgewisseld tussen het BMS en/of andere systemen in de agroketen die de ondernemer daarvoor gemachtigd heeft en het perceelsregister van RVO.nl.

Meer informatie

Aanvullende informatie over webservices, berichtenboeken en configuratiebestanden vindt u op mijn.rvo.nl/webservices.

Service menu right