2e kerncentrale Borssele

Gepubliceerd op:
9 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
29 oktober 2019

In 2010 en 2011 hebben twee initiatiefnemers beiden een mededeling ingediend van het voornemen tot de bouw van een nieuwe kerncentrale, te weten Delta Energy BV en Energy Resources Holding BV (ERH, is op 30 september 2011 overgenomen door RWE/Essent). Beide initiatieven hadden betrekking op de waarborglocatie Borssele en vielen onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) omdat het geplande vermogen groter was dan 500 MWe.

In 2012 hebben Delta en RWE allebei bekend gemaakt de procedure voor een nieuwe kerncentrale in Borssele uit te stellen. Kort daarop heeft de minister van EZ aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij de activiteiten die specifiek verbonden zijn aan het initiatief van Delta respectievelijk RWE voorlopig zou stilleggen, zie kamerbrief. De inspraakronde op de startnotitie voor de ruimtelijke inpassing is vervolgens afgerond. Zie dossier op website Commissie voor de m.e.r.

Procesverloop

  • Status: project is stopgezet.
  • Terinzagelegging startnotitie voor de ruimtelijke inpassing van 2 december 2011 tot en met 12 januari 2012.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?