2e kerncentrale Borssele | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

2e kerncentrale Borssele

29-10-2019

In 2010 en 2011 hebben twee initiatiefnemers beiden een mededeling ingediend van het voornemen tot de bouw van een nieuwe kerncentrale, te weten Delta Energy BV en Energy Resources Holding BV (ERH, is op 30 september 2011 overgenomen door RWE/Essent). Beide initiatieven hadden betrekking op de waarborglocatie Borssele en vielen onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) omdat het geplande vermogen groter was dan 500 MWe.

In 2012 hebben Delta en RWE allebei bekend gemaakt de procedure voor een nieuwe kerncentrale in Borssele uit te stellen. Kort daarop heeft de minister van EZ aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij de activiteiten die specifiek verbonden zijn aan het initiatief van Delta respectievelijk RWE voorlopig zou stilleggen, zie kamerbrief. De inspraakronde op de startnotitie voor de ruimtelijke inpassing is vervolgens afgerond. Zie dossier op website Commissie voor de m.e.r.

Procesverloop

  • Status: project is stopgezet.
  • Terinzagelegging startnotitie voor de ruimtelijke inpassing van 2 december 2011 tot en met 12 januari 2012.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.