Wind op zee - Hollandse Kust (zuid) kavels I - II - fase 1

Gepubliceerd op:
20 april 2022

Op deze pagina vindt u de documenten (Milieueffectrapportages, ontwerpbesluiten en kavelbesluiten) van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Wind op zee - Hollandse Kust (zuid) kavels I - II.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?