Service menu right

Transformatorstation Oostzaan

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT TSO BV, gaat het 150/380 kV transformatorstation Oostzaan uitbreiden. Dit is nodig voor de (gefaseerde) inbedrijfname van de verbinding Randstad 380 kV Noordring.

De uitbreiding is ook nodig om de verwachte groei van de marktvraag naar aansluit- en transportcapaciteit voor windenergie vanuit zee te faciliteren. De uitbreiding van het 150/380 kV transformatorstation wordt aan de oostkant van het huidige station Oostzaan gerealiseerd.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.

Inpassingsplan en vergunningen fase 1

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 11 november 2014 tot en met 29 december 2014.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 17 april 2015 tot en met 29 mei 2015.
  • Officiele naam inpassingsplan: "Transformatorstation Oostzaan" (link naar ruimtelijkeplannen.nl).
  • Inpassingsplan vastgesteld: 15 april 2015.
  • Uitspraak Raad van State 16 september 2015, beroep ongegrond verklaard.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 30 mei 2015.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 16 september 2015.