Service menu right

Wind op zee - kavels Borssele III, IV en V - fase 1 en fase 2

Fase 1

1. Milieueffectrapport (MER)

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

2. Ontwerpkavelbesluiten

3. Zienswijzen op ontwerpkavelbesluiten

  • De zienswijzen die zijn binnengekomen op de ontwerpkavelbesluiten zijn opgenomen in de inspraakbundel (pdf, 1MB).

4. Definitieve kavelbesluiten

Fase 2

1. ontwerp wijzigingsbesluit kavelbesluiten

2. Zienswijzen op ontwerp wijzigingsbesluit kavelbesluiten

  • Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerp wijzigingsbesluit.

3. Definitief wijzigingsbesluit kavelbesluiten

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *