Wind op zee - Kavels III en IV Hollandse Kust (zuid) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wind op zee - Kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)

09-07-2020

Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor twee windparken op zee. Beide zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Deze twee windparken liggen op meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelateis (BZK) voor elk windpark een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geƫxploiteerd mag worden.

Dit project is afgerond. Hieronder ziet u het procesverloop.

  Besluiten fase 1

  Informatiepagina jaaroverzicht

  Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coƶrdinerend ministerie mee omgaat.

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.