Service menu right

Windpark Zuidlob (in Zeewolde)

Zuidlob Wind BV heeft 36 windturbines gerealiseerd in drie lijnopstellingen. Zuidlob Wind BV is een samenwerking tussen de agrarische inwoners van het gebied de Zuidlob (gemeente Zeewolde) - verenigd in windmolenvereniging de Zuidlob - en N.V. NUON Duurzame Energie. Op dit project was de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Daarom heeft de minister van EZ de besluiten gecoördineerd.

Dit project is afgerond. Hieronder vindt u het procesverloop.

Inpassingsplan, MER en besluiten fase 1

 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 28 augustus 2009 tot en met 8 oktober 2009.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 23 april 2010 tot en met 4 juni 2010.
 • Officiële naam inpassingsplan: "Windenergie in de Zuidlob (gemeente Zeewolde)" (ruimtelijkeplannen.nl)
 • Inpassingsplan vastgesteld: 1 april 2010.
 • Uitspraak Raad van State 24 september 2010, beroep niet ontvankelijk.
 • Uitspraak Raad van State 23 december 2010, verzet ongegrond verklaard.
 • Inpassingsplan inwerkingtreding: 5 juni 2010.
 • Inpassingsplan onherroepelijk: 24 september 2010.
 

Besluiten fase 2

 • Terinzagelegging ontwerp-besluiten fase 2 van 30 juli 2010 tot en met 9 september 2010.
 • Terinzagelegging besluiten fase 2 van 26 november 2010 tot en met 7 januari 2011.
 • Geen beroep ingesteld.