Gaswinning Groningen - Vaststellingsbesluit 2019

Operationele strategie gasjaar 2019-2020

Vaststellingsbesluit operationele strategie 2019-2020

NaamOntwerp-besluitBesluit
Vaststellingsbesluit operationele strategie
Minister van EZK
Ontwerp-besluit
 (pdf, 970 kB)

Besluit (pdf, MB)

 

Adviezen op operationele strategieën Groningenveld gasjaar 2019-2020

Adviezen regio:

Overige adviezen:

Advies SodM naar aanleidig aardbeving Westerwijtwerd

Aanvullend advies Mijnraad
(Let op! Vormt geen onderdeel uit van officiële terinzagelegging)

Na het opstellen van het ontwerp-vaststellingsbesluit heeft de Mijnraad nog een aanvullend advies uitgebracht. Dit advies is nog niet meegenomen in het ontwerpbesluit en maakt dan ook geen onderdeel uit van de stukken die officieel ter inzage liggen. Vanwege de transparantie wordt dit advies toch op deze pagina gedeeld:

Terug naar procedurepagina

 

 

Service menu right