Service menu right

Beter Benutten Bestaande 380 kV Lelystad - Ens

Beter Benutten

Het hoogspanningsproject Lelystad - Ens maakt onderdeel uit van het programma ‘Beter Benutten’. Hierbij worden bestaande hoogspanningsmasten versterkt en de geleiders (draden) worden vervangen en geschikt gemaakt voor een hogere transportcapaciteit. Dit is nodig voor de productie van duurzame energie, zoals van wind en zon. Deze duurzame energie kent pieken en dalen en vereist grote transportcapaciteit over lange afstanden. Op dit project is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich.

Stand van zaken

Op 19 juli 2019 liep de beroepstermijn af voor de op 7 juni 2019 ter inzage gelegde definitieve besluiten. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Beter Benutten Bestaande 380 kV Lelystad - Ens - fase 1

Voorgeschiedenis

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 15 maart tot en met 25 april 2019 ter inzage gelegen.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: Beter Benutten Bestaande 380 kV Lelystad - Ens - fase 1

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energie projecten, 070 379 89 79.

Zie ook de volgende websites:

Beter Benutten Bestaande 380 kV

Lelystad-Ens 380 KV