Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ)

02-02-2021

Windenergie van de Noordzee is één van de belangrijkste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Binnen de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) kijken we hoe de energie van windparken op zee die nog gebouwd gaan worden, straks het beste aan land kan worden gebracht. We kijken daarbij naar de vorm (elektronen of waterstofmoleculen), de wijze van transport (kabel, buis of schip), de route en naar de vraag op land waar de energie naartoe kan worden gebracht. Met VAWOZ bereiden we besluitvorming voor over voor welke aanlandopties we ruimtelijke procedures gaan starten.

Stand van zaken

Twee verkenningen

De VAWOZ heeft betrekking op twee perioden. Enerzijds kijken we naar de mogelijkheden om in 2030 extra windenergie aan land te brengen. Deze versnelling is nodig om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te kunnen halen. Daarnaast doen we ook een verkenning voor de periode 2030-2040.

Stakeholderbijeenkomsten energie-infrastructuur december 2020

Op 9 en 10 december 2020 vonden twee digitale omgevingsbijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd, samen met twee andere beleidsprogramma’s, die ook over energie-infrastructuur gaan en vanuit het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) gecoördineerd worden. Dat zijn het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) en het Programma Infrastructuur Duurzame Energie (PIDI).

Tijdens deze goed bezochte bijeenkomsten is in subsessies uitgebreid stilgestaan bij de resultaten van de voorverkenning voor 2030 en de uitgangspunten en dilemma’s voor de Verkenning 2030-2040. Op de projectpagina van PEH vindt u alle informatie.

Stakeholdersbijeenkomsten maart 2021

Op 2 en 9 maart 2021 vonden twee digitale bijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten waren het vervolg op de stakeholdersbijeenkomsten van 9 en 10 december 2020.

QenA's stakeholdersessie maart 2021

Hieronder vindt u de QenA's op basis van de verzamelde vragen tijdens de stakeholderbijeenkomsten in maart.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.