Windpark N33 - Procesverloop

Gepubliceerd op:
9 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Op deze pagina ziet u het procesverloop van de verschillende fasen voor dit project.

Status

Fase 1 tot en met fase 4 van dit project zijn afgerond.

Startnotitie

Terinzagelegging startnotitie van 14 oktober tot en met 24 november 2011

Ter inzage aanvullende startnotitie van 22 mei tot en met 2 juli 2015

Inpassingsplan, wijzigingsbesluit en besluiten fase 1

 • Officiële titel: "Inpassingsplan Windpark N33" (ruimtelijkeplannen.nl).
 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 30 september 2016 tot en met 10 november 2016.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 17 maart 2017 tot en met 28 april 2017.
 • Inpassingsplan vastgesteld: 16 februari 2017.
 • Uitspraak Raad van State van 29 mei 2019, beroepen deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond en deels gegrond verklaard. Voor het deel dat gegrond is verklaard was ten tijde van de uitspraak reeds een wijziging van het inpassingsplan vastgesteld.
 • Terinzagelegging wijziging inpassingsplan: 20 oktober 2017 tot en met 1 december 2017
 • Vaststelling wijziging inpassingsplan: 9 oktober 2017
 • In werkingtreding wijziging inpassingsplan: 2 december 2017
 • Inpassingsplan onherroepelijk: 29 mei 2019.

Besluiten fase 2

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten van 13 april 2017 tot en met 24 mei 2017
 • Terinzagelegging besluiten van 6 oktober 2017 tot en met 17 november 2017
 • Uitspraak Raad van State van 30 januari 2019, beroepen zijn niet-ontvankelijk verklaard

Besluiten fase 3

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten van 4 mei 2018 tot en met 14 juni 2018
 • Terinzagelegging besluiten van 2 november 2018 tot en met 14 december 2018
 • Uitspraak Raad van State van 8 augustus 2019 de beroepen respectievelijk ongegrond en niet-ontvankelijk verklaard. Over een deel van het beroep was, in afwachting van behandeling op een later datum geen uitspraak gedaan. Dit beroep is op 8 oktober 2019 door de appellant ingetrokken. Dit betekent dat de behandeling van deze zaak is beëindigd en dat in deze zaak geen uitspraak is gedaan. Hiermee zijn alle besluiten van deze fase onherroepelijk geworden.

Besluiten fase 4

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018
 • Terinzagelegging besluiten van 8 maart tot en met 23 april 2019
 • Uitspraak Raad van State van 8 augustus 2019 het beroep is niet-ontvankelijk verklaard. Over een deel van het beroep was, in afwachting van behandeling op een later datum geen uitspraak gedaan. Dit beroep is op 8 oktober 2019 door de appellant ingetrokken. Dit betekent dat de behandeling van deze zaak is beëindigd en dat in deze zaak geen uitspraak is gedaan. Hiermee zijn alle besluiten van deze fase onherroepelijk geworden.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?