Europese regelingen CO₂-reductie industrie

Gepubliceerd op:
30 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2021

Wilt u weten welke Europese programma’s en subsidieregelingen er zijn voor CO2-reductie in de industrie? Op deze pagina vindt u de meest relevante regelingen in een overzicht. Zo kunt u weloverwogen keuzes maken.

Dit kan u helpen bij het indienen van een goede aanvraag, waardoor u meer kans maakt op ondersteuning.

CO₂-reductie en duurzaamheid

Regelingen voor CO2-reductie

Voor wie Ondersteuning voor Europese regeling
 • private sectoren
 • publieke sector
 • steden
 • regio's
Ondersteuning voor investeringen in energie-efficiëntie en duurzaam transport. Subsidie voor onder andere feasibility studies, marktonderzoek en businessplannen op het gebied van energie-efficiëntie, duurzame energie en stedelijk vervoer.

ELENA 

European Local Energy Assistance

 • onderzoeksorganisaties
 • financiers van onderzoek
Europees samenwerkingsprogramma waarbinnen consortia onderzoeksprojecten uitvoeren en waaraan Nederlandse universiteiten, Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) en soms ook bedrijven kunnen deelnemen. ERA-NET
 • ondernemingen en organisaties die aan CCUS werken
Subsidie voor een samenwerkingsverband met goedgekeurde preproposals om de implementatie van CCUS te versnellen. CCUS staat voor: CO2-afvang, opslag en hergebruik.

ACT Europa

 • organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren in alle technologie- en toepassingsgebieden
Financiering voor bedrijven en organisaties die met marktgerichte R&D bijdragen aan economische groei en aan strategische en maatschappelijke oplossingen. EUREKA
 • mkb
 • onderzoekers
De EIC-pilot is bedoeld ter ondersteuning van vernieuwers, ondernemers, kleine bedrijven en onderzoekers met mooie ideeën en de ambitie om internationaal op te schalen.

EIC Accelerator Pilot

European Innovation Council

 • bij voorkeur mkb
 • industrie
 • kennisinstellingen
 • organisaties voor wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en innovatie
Europese subsidie voor ondernemers die in een partnerschap samenwerken met als doel waterstof- en brandstofcellen commercieel haalbaar te maken.

JTI FCH

Joint Technology Initiative for Fuel Cells and Hydrogen

 • bedrijven
 • lokale en nationale overheden
Internationale energie-infrastructuur, inclusief infrastructuur voor CCS (Carbon Capture and Storage).Heeft u een voorstel voor het verbeteren van de Europese energie-infrastructuur? Dan is een financiële bijdrage vanuit CEF Energy mogelijk.

CEF - Energy

Connecting Europe Facility onderdeel Energie

 • bedrijven
 • ngo's
 • overheden
Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid. LIFE
 • bedrijven
 • kennisinstellingen
 • publieke organisaties
Subsidie voor consortia van partners uit minimaal 3 landen om een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt te geven.

FTI

Fast Track to Innovation

 • bedrijven
 • kennisinstellingen
 • onderzoekers
 • overheden
Subsidie voor kennisinstellingen, onderzoekers en bedrijven voor onderzoek en innovatie. Horizon 2020
 • energie-intensieve industrie
Een Europees subsidieprogramma, gericht op grote CO2-reducerende projecten. Ondersteuning voor:
 • koolstofarme producten
 • CCU
 • bouw en bedrijf van CCS
 • innovatieve opwekking van duurzame energie
 • energieopslag
Innovation Fund
 • bio-based industriële sector
 • nieuwe bioraffinagetechnologieën
 • biobased producten, materialen en brandstoffen
 • nieuwe chemicaliën, materialen en consumentenproducten vanuit Europese biomassa
 • het bouwen van flagship bioraffinagefabrieken
 • nieuwe zakelijke modellen
BBI-JU Bio-based Industries Joint Undertaking
 • bedrijven
 • onderzoekers
 • kennisinstellingen
 • non-profitorganisaties
 • private partijen zonder winstoogmerk
 • lokale overheden en Rijksoverheid
 • ontwikkelingsmaatschappijen
Wilt u de innovatiekracht van Europa met uw project versterken? Draagt dit bij aan een beter milieu? INTERREG biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken in duurzame projecten.

INTERREG

European Territorial Cooperation

Netwerken en matchmaking

Regelingen voor netwerken

Voor wie Ondersteuning voor Europese regeling
 • mkb
 • sectororganisaties
 • researchinstituten
Coördinatie van:
 • research
 • industriële en toegepaste ontwikkeling
 • demonstratieprojecten
 • netwerken
 • matchmaking

CORNET

Collective Research Networking

Onderzoekers uit:
 • mkb
 • industrie
 • universiteiten
 • ngo's
 • publieke organisaties
Europees samenwerkingsprogramma voor kennisinstellingen voor internationale coördinatie van onderzoek.

COST

Cooperation in Science and Technology

 • ondernemers (in principe mkb)
 • onderzoeksinstituten
 • universiteiten
 • technologiecentra
 • instellingen voor bedrijfs- en innovatieontwikkeling
Het Enterprise Europe Network (EEN), opgezet door de Europese Commissie, ondersteunt mkb’ers bij internationale handel en innovatie. Dankzij intensieve onderlinge contacten vinden de organisaties van EEN snel partners en informatie voor u.

EEN

Enterprise Europe Network

 • visserijsector
 • maritieme sector
 • ondernemingen in een kuststreek
 • duurzame visserij
 • duurzame kustgemeenschappen
 • diversificatie economie van kustgemeenschappen

EFMZV

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

 

Onderzoek

Regelingen voor onderzoek en nieuwe technologieën

Voor wie Ondersteuning voor Europese regeling
 • wetenschappers
 • onderzoekers
Persoonlijke beurs voor talentvolle startende en ervaren wetenschappers die actief zijn in grensverleggend, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

ERC

European Research Council

 • mkb-ondernemers in hightech-onderzoek en ontwikkeling
Subsidie voor mkb-ondernemers die samen met Europese partners marktgerichte, nieuwe technologieën ontwikkelen. EUROSTARS
 • organisaties in wetenschappelijk onderzoek
 • organisaties in technologieontwikkeling
Financiering voor internationale samenwerkingsverbanden die met hun baanbrekende innovatieve projecten de basis leggen voor toekomstige technologieën.

FET

Future and Emerging Technologies

 

Financiers en private equity

Regelingen voor financiers

Voor wie Ondersteuning voor Europese regeling
 • private financiers
 • publieke financiers
 • banken
 • vertegenwoordigers van het bedrijfsleven
 • sectorexperts

 

Het creëren van een overlegplatform om de knelpunten voor langetermijn-financiering van energie-efficiënte projecten te identificeren en op te lossen.

EEFIG

Energy Efficiency Financial Institutions Group

 

Downloads

Vragen over Europese regelingen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?