Draagvlak voor duurzame energie

Gepubliceerd op:
28 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
10 november 2021

Wilt u voor draagvlak zorgen voor uw lokale initiatief? Op deze pagina vindt u instrumenten daarvoor.

Duurzame energieopwekking, maatschappelijke acceptatie en lokaal draagvlak zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ruimtelijke inpassing van duurzame energie geeft hoe dan ook veranderingen in de directe leefomgeving van burgers. Het kan gaan om verandering in het landschap en toenemende milieudruk door geur of geluid. Dat is een van de redenen waarom hierover in het Klimaatakkoord de volgende afspraak is gemaakt: bij grootschalige opwek van hernieuwbare (duurzame) energie streven we naar 50% lokaal eigendom.

In de Participatiemonitor leest u hoe de participatie van burgers bij wind- en zonneparken en het streven naar 50% lokaal eigendom zich ontwikkelt. De monitor baseert zich op data van verschillende projecten. Deze vindt u hieronder:

Gemeenten

Gemeenten kunnen een stimulerende en regisserende rol vervullen voor het draagvlak voor duurzame energie-initiatieven. Draagvlak ontstaat niet vanzelf. Hiervoor is vertrouwen en transparantie belangrijk. Is er eenmaal een begin van draagvlak? Dan moeten we dat ook behouden. De gemeente heeft bepaalde bevoegdheden als het aankomt op procesparticipatie en financiële participatie. Hoe dit precies in zijn werk gaat staat in de Oplegger & Factsheet van NPRES.

Om gemeenten en andere decentrale overheden tegemoet te komen kent RVO de portal voor decentrale overheden. Dit portal is speciaal om vragen van lokale overheden over onder andere participatie te beantwoorden.

Dialoog

We willen zo goed mogelijk omgaan met veranderingen in de leefomgeving. Hiervoor is draagvlak nodig. U wilt dat een grote groep mensen uw duurzame initiatief steunt en omarmt. Gezamenlijk kijken we hoe we iedereen meekrijgen met uw project. Daarvoor is dialoog nodig. Burgers willen betrokken zijn en op tijd goede informatie krijgen. Burgers willen participeren.

Instrumenten

RVO heeft 2 instrumenten beschikbaar voor de realisatie van draagvlak en dialoog.

  • De wegwijzer 'Draagvlak voor duurzame energie' bevat tips en hulpmiddelen voor gemeenten. Daarmee ondersteunen we de totstandkoming van duurzame energieprojecten. Gemeenten die het traject voor de totstandkoming van duurzame energie-initiatieven in stappen maken gebruik van de tool.
  • Naast deze digitale wegwijzer is er een handreiking. De rol van decentrale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven brengen we hierin in beeld. Rijkswaterstaat ontwikkelde deze in samenwerking met RVO, Hier Klimaatbureau en de milieufederaties. In de handreiking omschrijven we de verschillende rollen die een gemeente kan innemen bij lokale duurzame energie-initiatieven.

Downloads

Meer weten?

  • Wilt u weten hoe u een participatieproject opzet of aan welke eisen dit moet voldoen? Het Nationale Programma Regionale Energie Strategieën (NPRES) heeft hiervoor een leerplatform voor energieparticipatie opgezet.
  • Antwoorden op veelgestelde vragen over 50% lokaal eigendom vindt u op de website van Hier Opgewekt.

Vragen over lokale initiatieven?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?