Bijdrage kosten rampenbestrijding

Heeft u als gemeente of veiligheidsregio kosten gemaakt voor rampenbestrijding in uw eigen gebied? Of heeft u bijstand verleend bij de rampenbestrijding in een ander gebied in Nederland, België of Duitsland? Dan kunt u hiervoor een bijdrage aanvragen.

Bij het bestrijden van rampen zijn verschillende partijen betrokken. Bijvoorbeeld brandweer, politie, gezondheidsdiensten en gemeenten. In Nederland bestaan veiligheidsregio's. Dit zijn gebieden waarin verschillende besturen en diensten samenwerken bij bijvoorbeeld rampenbeheersing.

Wet Veiligheidsregio's

In de Wet Veiligheidsregio's staan onder andere de taken van een veiligheidsregio en de eisen voor de organisatie van hulpdiensten. Het doel van de wet is de rampenbestrijding en de crisisbeheersing te verbeteren, zodat burgers beter worden beschermd tegen de risico's van rampen, brand en crises.

Voor wie

Deze bijdrage is bestemd voor gemeenten en veiligheidsregio's die te maken hebben gehad met een ramp of incident en kosten hebben gemaakt bij de bestrijding ervan.

Aanvragen

Aanvragen doet u binnen 12 maanden na het einde van de bijstandsverlening of de rampenbestrijding en de gevolgen daarvan. Er zijn verschillende soorten aanvraagformulieren beschikbaar.

Bijdrage kosten

Voor de bestrijding van een ramp in uw eigen gebied, krijgt u een bijdrage voor de kosten die u heeft gemaakt voor:

 • de inzet van extra personeel
 • vervanging van verbruiksgoederen (zoals schuim en brandstof)
 • vervanging van materieel dat helemaal of gedeeltelijk verloren is gegaan (zoals schade aan wagens en slangen)
 • reparatie en onderhoud

Alleen kosten die direct te maken hebben met de bestrijding van de ramp en de gevolgen daarvan, komen in aanmerking voor een bijdrage. Dit zijn kosten u niet kon voorzien en die daarom niet in de begroting zijn opgenomen van het jaar waarin de ramp plaatsvond. We berekenen de bijdrage door deze kosten te verminderen met:

 • kosten waarvoor de gemeente al een andere bijdrage heeft gekregen of kan krijgen;
 • kosten die een veiligheidsregio in rekening brengt voor het verlenen van bijstand;
 • het aantal inwoners op 1 januari van het jaar van de ramp, vermenigvuldigd met €3.

Zijn de kosten na aftrek van andere bijdragen en kosten die de veiligheidsregio in rekening brengt lager dan € 45.000? Dan kunt u geen bijdrage krijgen.Gebeuren er in een kalenderjaar meerdere rampen? Dan geldt de vermindering op de bijdrage op basis van het aantal inwoners maar eenmaal. Ook geldt het minimumbedrag van € 45.000 dan eenmaal.

Bijdrage andere veiligheidsregio

Voor het verlenen van bijstand bij een ramp in een andere veiligheidsregio, krijgt u een bijdrage voor de kosten die u heeft gemaakt voor de inzet van extra personeel:

 • vervanging van verbruiksgoederen (zoals schuim en brandstof)
 • vervanging van materieel dat helemaal of gedeeltelijk verloren is gegaan (zoals schade aan wagens en slangen)
 • reparatie en onderhoud

Alleen kosten die direct te maken hebben met de bestrijding van de ramp en de gevolgen daarvan, komen in aanmerking voor een bijdrage. Zijn de kosten lager dan € 4.500? Dan krijgt u geen bijdrage.

Bijdrage andere veiligheidsregio

Voor het verlenen van bijstand bij een ramp in een andere veiligheidsregio, krijgt u een bijdrage voor de kosten die u heeft gemaakt voor de inzet van extra personeel:

 • vervanging van verbruiksgoederen (zoals schuim en brandstof)
 • vervanging van materieel dat helemaal of gedeeltelijk verloren is gegaan (zoals schade aan wagens en slangen)
 • reparatie en onderhoud

Alleen kosten die direct te maken hebben met de bestrijding van de ramp en de gevolgen daarvan, komen in aanmerking voor een bijdrage. Zijn de kosten lager dan € 4.500? Dan krijgt u geen bijdrage.

Bijdrage België of Duitsland

Voor het verlenen van bijstand bij een ramp in België of Duitsland, krijgt u een bijdrage voor de kosten die u heeft gemaakt voor:

 • de inzet van extra personeel
 • vervanging van verbruiksgoederen (zoals schuim en brandstof)
 • vervanging van materieel dat helemaal of gedeeltelijk verloren is gegaan (zoals schade aan wagens en slangen)
 • reparatie en onderhoud
 • huisvesting of verzorging van het personeel in of buiten Nederland
 • het verzekeren van optreden in rampsituaties in het buitenland, als dit niet al onder de bestaande verzekering valt

Alleen kosten die direct te maken hebben met de bestrijding van de ramp of een zwaar ongeval, komen in aanmerking voor een bijdrage.

Service menu right